nieuws

WenR – Investeren in landschap

Geen categorie

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil in proefgebieden investeringen in het landschap bevorderen. Zij gaat daartoe gesprekken aan met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overheden, om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

In het najaar zal de minister in de ‘Agenda Landschap’ dit nader uitwerken en de proefgebieden aanwijzen. Dat is een uitvloeisel van het onderzoeksrapport met de titel ‘Investeren in het Nederlandse Landschap. Opbrengst: geluk en euro’s’. Hierin becijfert onderzoeksbureau Witteveen en Bos dat investeren in landschap lonend is. Verburg heeft het Centraal Planbureau (CPB) om een reactie gevraagd. 

Het CPB plaatst in zijn reactie enkele kritische kanttekeningen, maar laat ook weten dat in meer algemene zin, investeringen in het Nederlandse landschap bij kunnen dragen aan de maatschappelijke welvaart. Het CPB concludeert dat de kosten-baten analyse van Witteveen en Bos methodisch juist is uitgevoerd, maar de empirische onderbouwing van diverse batenschattingen te onzeker is om er beleid op te baseren. Daarom suggereert zij om bij wijze van experiment te beginnen met investeren in landschap langs de lijnen zoals voorgesteld in de studie van Witteveen en Bos. Omdat zij uit diverse provincies belangstelling verwacht en om een breed beeld te krijgen van het rendement van landschapsinvesteringen, wil de minister meer dan één gebied aanwijzen. 

Het rapport ‘Investeren in het Nederlandse Landschap. Opbrengst: geluk en euro’s’ is te vinden op  www.minlnv.nl 

De CPB reactie is te vinden op www.cpb.nl 

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reageer op dit artikel