nieuws

Noordzeewind geoogst

Geen categorie

Het eerste offshore windpark in Nederland bij Egmond aan Zee is officieel in gebruik genomen. Het Infocentrum Noordzeewind heeft als doelstelling burgers te interesseren voor een duurzame toekomst. In het Infocentrum kunnen bezoekers informatie krijgen over: het waarom van het windpark in de Noordzee, de werking van het park, de werking van de windmolens en het effect van het windpark op de natuurlijke omgeving. Ontwerpwerk, multidisciplinary design uit Den Haag heeft het Infocentrum Noordzeewind vormgegeven.

Het Infocentrum is bedoeld voor zowel volwassenen als kinderen en is geschikt voor groepen. De ruimte ademt de sfeer van de zee. De bezoeker kan zelf stroom opwekken, windkracht voelen en leren de geluiden van zeedieren, zoals haringen en zeehonden te herkennen. De informatie is tentoongesteld op lange blauwe tafels, de vloer toont de overgang van zand naar zee en op de wanden is een afbeelding van de zee aangebracht. 

Offshore windenergie kan een van de belangrijkste duurzame energiebronnen in Europa worden. Er is genoeg windenergie op de Noordzee om alle huishoudens in Nederland van elektriciteit te kunnen voorzien. Op dit moment zijn er wereldwijd tien windparken op zee. Om te bereiken dat windenergie in de toekomst mogelijk is zonder subsidie is het noodzakelijk dat de parken goedkoper gebouwd kunnen worden. Hiervoor is kennis nodig, daarom wordt in de nu bestaande parken veel energie besteed aan het vergaren van technische informatie en het geven van voorlichting over windenergie.

Het Infocentrum Noordzeewind bevindt zich in het VVV-kantoor van Egmond aan Zee en is gratis te bezoeken. Het Offshore windpark Egmond aan Zee is een initiatief van de overheid in samenwerking met Shell en Nuon.

www.noordzeewind.nl

Reageer op dit artikel