nieuws

Spoorhaven Roosendaal ingericht

Geen categorie

De Gemeente Roosendaal heeft samen met Rabo Vastgoed en Proper Stok de plannen voor het Spoohavengebied bekend gemaakt.

Het plan van West 8 strekt zich uit van het Kadeplein tot het RBC-stadion en van de Westrand tot de spoorlijn. Het verouderde bedrijventerrein wordt getransformeerd in een woon-, werk- en recreatiegebied. Volgend jaar wordt een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de gronden. In de Spoorweghaven komen 1100 appartementen en grondgebonden huizen. De woonmilieus onderscheiden zich door hun wisselende relatie tot het water. De Rijk, provincie en gemeente dragen 20 miljoen euro bij aan de ontwikkeling van dit stadsdeel.

Reageer op dit artikel