nieuws

Project – Hoekse Park bedoeld als tegenwicht explosieve groei Vinex-wijken

Geen categorie

Het Hoekse Park is de nieuwe aanwinst voor Bleiswijkse Zoom en het Hoge en Lage Bergse Bos. Het langgerekte recreatiegebied tussen Lansingerland en Hillegersberg wordt de komende jaren uitgebreid met 170 hectare. Kanoroutes, een kinderspeelbos, stadslandbouw en een drassig bos worden ingepast in de kom van de Rotte.

De uitbreiding is volgens ontwerpster Joanne Gendronneau en gebiedsadviseur Erik Rumpff hard nodig. De komende jaren groeit het aangrenzende dorp Bergschenhoek als kool en die honderden nieuwe bewoners willen straks allemaal recreëren in het groen. “Bovendien dreigde het gebied te verrommelen,’’ zegt Rumpff. 

Bij het tekenen van het Hoekse Park is ontwerpster Joanne Gendronneau uitgegaan van het bestaande landschap. Paden en watergangen worden in stand gehouden en uitgebreid in plaats dat er een compleet nieuw plan over het gebied wordt uitgerold. “Door de oude structuur te handhaven konden wij ook een goede verbinding maken met het Hoge en Lage Bergse Bos. De gebieden lopen nu vrij vloeiend in elkaar over,’’ zegt ze.

In het plan van inrichting is het gebruik van de recreanten leidend geweest. Niet de natuurwaarde heeft voorop gestaan maar het gebruik door de toekomstige bezoekers. De natuur heeft in de plannen alle ruimte gekregen maar is het wel aangepast aan de bezoekers. Zo kan de recreant er elk seizoen wat beleven. 

Ook bij het toekomstig gebruik van het Hoekse Park is rekening gehouden met recreanten. Zo krijgt de golfbaan er een uitbreiding van 18 naar 27 holes. Deze uitbreiding wordt doorsneden met enkele wandel- en fietspaden. Aangrenzend aan de golfbaan komt een gebied waar men wil proberen om zogenoemde stadslandbouw van de grond te krijgen. Bij deze bedrijfstak worden agrarisch bedrijf en recreatie zoveel mogelijk met elkaar vervlochten. 

Bron: AD Rotterdam

Reageer op dit artikel