nieuws

Personalia – Sybilla Dekker commissaris bij DHV Groep

Geen categorie

Mevrouw Sybilla Dekker treedt toe tot de Raad van Commissarissen van het internationaal advies- en ingenieursbureau DHV. Zij is met ingang van 1 juli benoemd voor een periode van vier jaar. De voordracht door de Raad van Commissarissen is onlangs goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Naast haar commissariaat bij DHV is mevrouw Dekkers commissaris bij de Bank van Nederlandse Gemeenten. Ook bekleedt zij de functie van voorzitter van de Strategische Adviesraad Bouw en Ondergrond TNO, voorzitter van de Raden van Toezicht van de Antilliaanse Mede Financierings Organisatie en van het Diabetes Fonds

Van 2003 tot 2006 was mevrouw Dekker minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Voor die tijd was zij onder meer directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (1990-1996) en algemeen directeur van de Algemene Werkgeversvereniging (1996-2003). 

De Raad van Commissarissen van de DHV groep wordt nu gevormd door: W. van Vonno (voorzitter); S.M. Dekker; J.H.M. Linderbergh; A.B.M. van de Plas en A.P.M. van der Poel.

www.dhv.nl/rvc

Reageer op dit artikel