nieuws

BNA gaat in gesprek met minister Cramer

Geen categorie

VROM-minister Jacqueline Cramer heeft BNA-voorzitter Jeroen van Schooten en directeur Marie Hélène Cornips uitgenodigd voor een gesprek over het Nederlandse architectuurbeleid. Dit zal plaatsvinden op 12 juli in Den Haag.

De BNA heeft om dit gesprek gevraagd toen het kabinet aantrad. De BNA heeft de minister laten weten dat architecten een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Architecten willen een rol spelen bij het vervullen van het regeerakkoord.

Architectuurbeleid is kabinetsbeleid  
In het overleg dat minister Cramer samen met minister Plasterk van OC&W op 31 mei met de Tweede Kamer voerde over het architectuurbeleid bleek al dat veel waarde gehecht wordt aan de standpunten van de BNA.
Minister Plasterk, die primair verantwoordelijk is voor het architectuurbeleid, stemt in met het pleidooi van de BNA voor een zelfstandige Nota Architectuurbeleid 2009-2012. Architectuurbeleid is kabinetsbeleid: de samenhang tussen architectuur, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke en ruimtelijke opgaven moet helder verankerd zijn.

Het uitgangspunt bij het ruimtelijk beleid blijft onverkort ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’. Datgene wat moet, komt echter dominanter op de agenda, zo beloofde minister Cramer. Ook wil zij in de komende jaren zorg dragen voor goede Rijksvoorbeelden, samen met provincies, gemeenten en andere stakeholders. Beide ministers geven daarbij veel aandacht aan goed opdrachtgeverschap en de kwaliteit van processen.

Bron: BNA

Reageer op dit artikel