nieuws

Ontwikkelaars met (groen) hart voor de zaak

Geen categorie

De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling maatschappijen (Neprom), is bereid de komende tien jaar 800 miljoen euro in het landschap van het Groene Hart te steken. In ruil hiervoor willen zij hier 13.000 duurdere woningen bouwen. Deze woningen moeten buiten de bestaande kernen in het landschap komen.

Ontwikkelaars met (groen) hart voor de zaak

De investeerders denken daarbij aan kasteeldorpen op bosrijke oeverwallen, wooneilanden in de open veengebieden en nieuwe rivierdorpjes op terpen in de voormalige uiterwaarden van de Hollandse IJssel. 

De Neprom, maakte gisteren bekend wat de bijdrage van de marktpartijen kan zijn aan de versterking van het landschap in het Groene Hart. Officieel worden de plannen eind volgende maand gepresenteerd. De ontwikkelaars hebben wel laten weten dat ze bereid zijn om een deel van de opbrengst te investeren in de natuur, de recreatie, de ondersteuning van de daar wonende agrariërs, de aankoop van natuurgebieden en de waterberging in het gebied. 

Plannen voor de invulling zijn er al. De ontwikkelaars hebben diverse ontwerpen gemaakt voor mogelijke woningbouwplannen. Zo bestaat er een ontwerp voor een kasteeldorp op de oeverwal van de Hollandse IJssel bij Montfoort. Haarzuilen stond model voor de te bouwen 175 woningen in een landschapspark van ongeveer 120 hectare.

De vestingsstadjes Buren en Heukelum langs de Linge in de Betuwe dienen eveneens als voorbeeld voor de ontwerpen voor de rivierstadjes in de voormalige uiterwaarden van de Hollandse IJssel. Volgens de ontwikkelaars gaat het dan om kleine dorpjes van ongeveer 600 duurdere woningen. Wandelkades met uitzicht op de rivier omringen de dorpjes die zijn voorzien van smalle steegjes en binnenpleintjes. 

Het voorstel past volgens de Neprom binnen de bouwopgave die het Rijk heeft vastgeld voor het Groene Hart. Het Rijk heeft bepaald dat er tot 2020 maximaal 35.700 woningen mogen bijkomen in het Nationale landschap. Uitgangspunt voor het Groene Hart is dat er alleen woningen mogen worden gebouwd voor de eigen bevolking en dat er nooit meer mensen in het Nationale Landschap mogen gaan wonen dan dat eruit vertrekken.

Bronnen: Cobouw, Neprom en Vista landscape and urban design

Reageer op dit artikel