nieuws

Kabinet stemt in met programma Noordvleugel

Geen categorie

Almere gaat de komende twintig jaar in totaal 60.000 woningen bouwen, bijna een verdubbeling van het huidige aantal.

Dit valt te lezen in een brief die minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu gisteren aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Om de bereikbaarheid van Almere over de weg te verbeteren, heeft het kabinet 4,5 miljard euro gereserveerd. De komende periode onderzoekt het kabinet verschillende varianten, van de verbreding van bestaande snelwegen tot de verdiepte aanleg van nieuwe snelwegen. Het programma moet uiteindelijk de internationale concurrentiepositie van de noordelijke Randstad versterken.

 

Reageer op dit artikel