nieuws

In bedrijf

Geen categorie

De groeiopgave Almere, de herontwikkeling van de vliegbasis Valkenburg en de Bloemendalerpolder/KNSF-terrein zijn de eerste drie gebiedsontwikkelingsprojecten waar het kabinet het Gemeenschappelijk Ontwikkelings Bedrijf (GOB) inzet.

In bedrijf

In deze drie projecten heeft het Rijk meervoudige belangen, zowel vanuit het ruimtelijk ordeningsbeleid als vanuit haar positie als grondeigenaar. Het Rijk hoopt met het GOB professioneler en slagvaardiger op te kunnen treden bij grootschalige projecten.   

Zo is het Rijk door middel van het GOB het komende jaar betrokken bij het opstellen van de Ontwikkelingsstrategie Almere. Hierin wordt de groei van Almere met 60.000 woningen in de periode 2010-2030 onderzocht, volgens het concept dubbelstad Almere-Amsterdam. 

In de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis Valkenburg is nu de fase aangebroken dat een stedebouwkundig programma en een masterplan voor het gebied worden opgesteld. Belangrijke vraagstukken zijn een groene verbindingszone en de ontsluitingen. Deze vergen een integrale aanpak, waar het GOB een belangrijke rol in moet spelen. 

Voor het project Bloemendalerpolder/KNSF voert het GOB namens het Rijk de onderhandelingen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten en de private partijen. Het resultaat van deze onderhandelingen vormt de basis voor het op te stellen masterplan en de bijbehorende financiering.

In de tweede helft van 2006 wordt besloten over de inzet van het GOB bij andere projecten. Hiervoor lopen op dit moment verkenningen voor de projecten Ede-Oost, Greenport Venlo/Klavertje Vier, de integrale gebiedsontwikkeling Moerdijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bron: Ministerie van VROM

Reageer op dit artikel