nieuws

Administratieve rompslomp bij bouwaanvraag vermindert

Geen categorie

Het minsterie VROM, de Stichting Bouwkwaliteit en de Raad voor Accreditatie hebben een belangrijke stap gezet in het verminderen van de administratieve handelingen bij het aanvragen van een bouwvergunning.

Gisteren hebben minister Dekker van VROM, de heer Vos van de Stichting Bouwkwaliteit en de heer Van der Poel van de Raad voor Accreditatie de overeenkomst Stelselherziening ondertekend. Met het overleggen van een erkende kwaliteitsverklaring bewijst een aanvrager van een bouwvergunning dat op dat onderdeel wordt voldaan aan de bouwregelgeving. Hiermee wordt de administratieve rompslomp verminderd, een transparante verhouding van private certificaten en de CE-markering en meer zelfregulering in de bouwsector bewerkstelligd. De kwaliteitsverklaringen worden afgegeven door certificatie-instellingen die zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De technische grondslag voor een erkende verklaring is een beoordelingsrichtlijn (BRL). De Stichting Bouwkwaliteit is door de overheid aangewezen als coördinator voor de afgifte van de verklaringen en stelt jaarlijks een lijst op van BRL-en met aansluiting op de bouwregelgeving en legt deze ter ondertekening voor aan het ministerie van VROM.

Reageer op dit artikel