nieuws

Opleveringen – Waterpartij

Geen categorie

Onlangs is de waterpartij rondom het nieuwbouwproject Groenland in gebruik gesteld. Het project Groenland is gestart nadat in 1980 een omvangrijke bodemvervuiling op het oostelijk deel van het eiland Wittenburg aan het licht was gekomen. De bodemsanering is afgerond en het nieuwbouwproject bestaat uit een woongebouw met 78 koopwoningen, een parkeergarage, de herbouw van het voormalige werfhuisje en de nieuwe waterpartij op het voormalig terrein van Groenland.

De ruim 60 meter lange nieuwe gracht komt uit op de Wittenburgervaart en het is de bedoeling dat er later twee historische woonschepen komen te liggen. 

Door het creëren van ‘nieuw water’ krijgt de openbare ruimte meer allure. De extra ruimte voor water in de binnenstad is tevens een welkome vergroting van de waterberging en draagt bij aan het imago van Amsterdam als waterstad, aldus de gemeente. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor de realisatie van deze nieuwe waterpartij een subsidie van € 65.000 beschikbaar gesteld in het kader van ‘bestrijding regionale wateroverlast’.

Reageer op dit artikel