nieuws

Advies CRa: schaf titelbescherming interieurarchitecten niet af

Business

Het College van Rijksadviseurs (CRa) adviseert de wettelijke titelbescherming van interieurarchitecten niet af te schaffen. Dit versterkt de positie van de discipline en behoudt de verbinding met de beschermde zusterdisciplines.

Advies CRa: schaf titelbescherming interieurarchitecten niet af
Het College van Rijksadviseurs (v.l.n.r. Berno Strootman, Floris Alkemade en Daan Zandbelt)

Naar aanleiding van het Nationaal Actieplan gereglementeerde beroepen heeft het College van Rijksadviseurs (CRa) de titelbescherming van de interieurarchitecten onderzocht. Het CRa concludeert dat de bescherming van de titel in de huidige tijd nog steeds gepast is. Zij adviseert daarom de titel niet af te schaffen.

Interieurarchitecten behouden op deze manier de wettelijke bescherming van hun beroep. Het College benadrukt dat de interieurarchitectuur zich richt op de aanpassing van de gebouwde omgeving, waarbij de veranderende wensen van de gebruikers een grote rol spelen. Dit vraagt om bouwkundige aanpassingen, waarbij de kwaliteit gewaarborgd dient te zijn.

Hoewel architectuur en interieurarchitectuur op deze manier in elkaar lijken over te lopen, benadrukt het CRa dat de interieurarchitectuur een onafhankelijke discipline is. Het gebruik van de ruimtes is voor deze discipline van belang, waar de discipline een zelfstandige visie op dient te vormen. Veiligheid, gezondheid en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol.

Titelbescherming

Het college adviseert de titel van interieurarchitecten niet af te schaffen om de volgende redenen:

  • Interieurarchitectuur is een zelfstandige discipline, waarbij de titelbescherming dienst als een keurmerk voor de buitenwereld.
  • Het publieke belang van de discipline is groot, omdat veel mensen een groot deel van hun tijd in gebouwen doorbrengen.
  • De titelbescherming van de interieurarchitecten legt de verbinding met de beschermde zusterdisciplines.
  • Het behoud van de titelbescherming staat in lijn met het beleid van de afgelopen decennia en staat daarmee in voor het behoud van kennis.

Daarnaast wijst het College op de forse investeringen in de opleiding interieurarchitectuur van de afgelopen jaren.


“Vriend en vijand zijn het er over eens, dat het volgen van een ervaringsprogramma nuttig is.”     – Harm Tilman –

Lees ook de blog: Wat is een architectentitel waard?


Met het verplicht stellen van een master is de opleidingsduur gestegen van vier naar zes jaar. Daarnaast volgen afgestudeerden een tweejarige beroepservaringsperiode, die de kwaliteit van de interieurarchitecten garandeert.

Tot slot adviseert het CRa om te onderzoeken of Interieurarchitectuur een afstudeerrichting aan de TU Delft kan worden. Dit versterkt de discipline in maatschappelijk opzicht. Tegelijkertijd zorgt dit voor een verdieping van de theoretische en wetenschappelijke kennis binnen het vakgebied.

 

Verder lezen

Reageer op dit artikel