nieuws

Ideeën gezocht voor Citroën Garage Brussel

Business

Het iconische gebouw van de Citroen garage langs het kanaal in het centrum van Brussel moet een culturele hotspot met internationale ambitie worden. Voor het terrein van 35.000 m2 wordt door het MSI gezocht naar ideeën voor een museum voor moderne en hedendaagse kunst inclusief een centrum voor architectuur met publieke en polyvalente ruimtes.

Ideeën gezocht voor Citroën Garage Brussel

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest lanceert de architectuuropdracht om de voormalige Citroën garage om tot vormen tot het grootste museum in Brussel sinds een eeuw. Niet enkel een museum maar ook een gebouw met een architectuurcentrum met verschillende publieke ruimtes om zo aan alle Brusselaars (en anderen) een open en toegankelijke plek van cultuur te bieden.

De opdracht omvat de volledige ontwerpopdracht voor de cultuurpool op de locatie ‘Citroen IJzer’ aan het Saincteletteplein en het toezicht op de werken.

Programma

Het programma omvat:
– 15.000 m² museum voor moderne en hedendaagse kunst, in samenwerking met het Centre Pompidou;
– 10.000 m² centrum voor architectuur, met name de CIVA stichting;
– 10.000 m² polyvalente publieke ruimte, vrij toegankelijk met onder andere culturele, recreatieve en educatieve voorzieningen.

Selectie

De geïnteresseerde teams worden uitgenodigd een kandidaatstelling in te dienen, waarin ze hun technische capaciteit om de opdracht tot een goed einde
te brengen, naar voren schuiven. Ze doen dit aan de hand van:
· Een nota betreffende de samenstelling van het team;
· Een motivatienota met betrekking tot de opdracht;
· De presentatie van drie referentieprojecten.
De kandidaatstellingen worden door een selectiecomité beoordeeld waar de bouwmeester Maître architecte deel van uit maakt.
Tijdens deze eerste fase, zal er een uniek en facultatief plaatsbezoek georganiseerd worden op 11 mei van 9u tot 13u.

Op het einde van de selectieronde, worden 7 teams uitgenodigd een offerte in te dienen die een ontwerp van het volledig project omvat. De ontwerpen worden
beoordeeld op basis van de volgende aspecten:
· Stedelijkheid (35%)
· Leefkwaliteit (35%)
· Techniek (15%)
· Realistisch budget (15%)

De offertes zullen door een adviescomité (jury), waar de bouwmeester Maître architecte deel van uit maakt, beoordeeld worden en waar internationale deskundigen voor werden uitgenodigd.

Planning prijsvraag herbestemming Citroën garage

· Juli 2017: uitnodiging van 7 teams om een offerte in te dienen;
· December 2017: indiening van de offertes;
· Maart 2018: gunning van de opdracht;
· September 2019: start van de werken.
U vindt de aankondiging van de opdracht via deze link. De uiterste datum voor ontvangst van de kandidaatstellingen is 6 juni 2017 voor 11u00.

Meer informatie

Reageer op dit artikel