nieuws

Kabinet vereenvoudigt nieuwbouwprocedures in stad

Business

Voor nieuwbouwplannen in de stad hoeven gemeenten, provincies en projectontwikkelaars per 1 juli niet meer uitgebreid te motiveren waarom de nieuwbouw nodig is. Alleen bij bouwplannen buiten de stad blijft zo’n motivering van de behoefte nodig.

Kabinet vereenvoudigt nieuwbouwprocedures in stad
Nieuwbouw aan de Zuidas

Dat heeft de ministerraad op 13 april besloten op voorstel van minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. De vereenvoudigde zogeheten Ladder voor duurzame verstedelijking treedt op 1 juli 2017 in werking. Het bouwen in de stad moet effectiever, goedkoper en sneller worden, aldus minister Schultz. Er hoeven minder kosten voor onderzoek te worden gemaakt. Verder hoopt ze op minder bezwaarprocedures.

Niemand wil volgens Schultz bouwen voor leegstand. Toch blijkt uit de Landelijke Leegstandsmonitor (februari 2017) dat zo’n 75 miljoen m2 aan vastgoed in Nederland leegstaat. Het gaat dan vooral om kantoren, winkels, vrijkomend agrarisch vastgoed en steeds meer maatschappelijk vastgoed. De Ladder is een instrument dat vraagt van gemeenten, provincies en projectontwikkelaars om bij nieuwe plannen voor woningen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen in drie stappen aan te tonen dat er behoefte aan is.

Lees meer op Vastgoedmarkt.nl

Reageer op dit artikel