nieuws

Nieuwe samenstelling bestuur Stichting Hoogbouw

Business

Klaas de Boer, voorheen directeur Zuidas, is per 15 mei 2017 de nieuwe voorzitter van Stichting Hoogbouw. Hij volgt Jaap Modder op die de afgelopen zes jaar voorzitter is geweest van Stichting Hoogbouw. Tevens is tot het bestuur van de stichting toegetreden Caro van de Venne, partner Barcode Architects.

Nieuwe samenstelling bestuur Stichting Hoogbouw

Stichting Hoogbouw is in 1984 opgericht met als doel bouwend, bestuurlijk en ontwerpend Nederland enthousiast te maken voor hoogbouw. Het was een tijd waarin er een taboe rustte op hoogbouw. Massaal en eenvormig geïntroduceerd in moderne buitenwijken creëerde hoogbouw niet alleen ruimte maar juist ook onstedelijkheid. Stichting Hoogbouw wilde duidelijk maken dat er vele verschillende verschijningsvormen van hoogbouw bestaan, elk met hun eigen eigenschappen, en dat het een middel kan zijn om met name de Nederlandse binnensteden aantrekkelijker te maken.

Vandaag de dag is het taboe op hoogbouw doorbroken. Stadsplanologen zijn actief bezig met de toenemende en sterk veranderende vraag naar stedelijke woon- en leefmilieus. Deze verdichtingsopgave leidt ons ook naar actuele vraagstukken op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, inrichting van openbare ruimte en diverse milieuvraagstukken. Als zodanig is het enthousiasmeren niet langer een primaire doelstelling van Stichting Hoogbouw.

Stichting Hoogbouw probeert met haar netwerk vol op deze thema’s in te spelen door regelmatig partijen bij elkaar te brengen en kennis te delen, dit om hoogbouw in Nederland niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk naar een hoger plan te tillen. De Stichting Hoogbouw organiseert hiervoor bijeenkomsten, projectbezoeken en studiereizen, publiceert nieuwsbrieven en is betrokken bij relevante studies en publicaties.

Het onbezoldigde bestuur van Stichting Hoogbouw wordt per 15 mei 2017 gevormd door:

Klaas de Boer, Zelfstandig Ruimtelijk Adviseur, Amsterdam; Voorzitter
Erik Faber, Fakton, Rotterdam; Penningmeester
Piet Jan Heijboer, Croonwolter&dros, Rotterdam
Ronald Huikeshoven, AM, Utrecht
Edvard van Luijn, Altera Vastgoed, Amstelveen
Lennert Middelkoop, Stedelijke Ontwikkeling & Economie, Gemeente Utrecht
Joop Paul, Arup, Amsterdam | TU, Delft
Caro van de Venne, Barcode Architects, Rotterdam
Frans de Zwart, Royal HaskoningDHV, Rotterdam

Lees ook:

Blog – Lichte verdichting in Rotterdam verleidelijk perspectief
Door Harm Tilman – Op initiatief van de Rotterdamse architect Marc Ibelings onderzochten zeven ontwerpteams de mogelijkheden tot lichte verdichting van de Rotterdamse binnenstad. Is het mogelijk de binnenstad verder te verdichten en het programma toe te voegen, zonder de wederopbouw te ontkennen en te vallen in de gangbare praktijk van sloop en nieuwbouw? Lees verder

 

Reageer op dit artikel