nieuws

Bouw vrije sector blijft flink achter

Business

Terwijl er landelijk een grote vraag is naar huurwoningen in de vrije sector, lopen gemeenten ver achter met het realiseren ervan. Volgens een onderzoek van adviesbureau Stec Groep ligt dat vooral aan gemeenten. Die doen te weinig om in de sterke vraag te voorzien.

Bouw vrije sector blijft flink achter

Uit een inventarisatie van het gemeentelijk beleid over de nieuwbouw van huurwoningen, waaraan 105 gemeenten meededen, blijkt dat maar 40 procent specifiek beleid voert op de vrije huursector. Slechts 10 procent hanteert een streefgetal in haar nieuwbouwprogrammering. Toch zegt driekwart van de gemeenten de bouw van meer huurwoningen in de vrije sector belangrijk te vinden. De grote gemeenten nemen het voortouw in specifiek beleid voor de vrije sector. Toch zegt dat niet alles: makelaars in Amsterdam klaagden deze week in Cobouw nog over het grote gebrek aan huurwoningen tussen de 710 en 1000 euro.

De ondervraagde gemeenten verwachten zelf de komende vijf jaar ruim 21.000 nieuwe vrijesectorhuurwoningen te bouwen. Maar ze verwachten dat de vraag groter is, zo’n 40.000 woningen. Uit het Woononderzoek 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek onlangs dat 13 procent van alle consumenten heeft een voorkeur heeft voor vrijesectorhuur. Zes jaar geleden lag dit percentage nog op ruim 8 procent. Minister Blok zet in zijn beleid al enige tijd vol in op de realisatie van meer vrijesectorhuurwoningen, door onder andere de regels te versoepelen en de huur van scheefwoners te verhogen.

Door het gebrek aan specifiek grondbeleid van gemeenten is het voor ontwikkelaars en beleggers moeilijk om concrete locaties te vinden voor vrijesectorbouw. De grondwaarde onder een vrijesectorhuurwoning is namelijk vrijwel altijd lager dan onder een koopwoning. Dat leift ertoe dat gemeenten de eigen grond liever uitgeven voor koopwoningen, en is de corporatiesector de voor de hand liggende kandidaat als het om huurwoningen gaat.

Bron: Cobouw.nl/Michiel Maas

Reageer op dit artikel