nieuws

Daling aantal faillissementen in de bouw

Business

Na een half jaar van stijging is het aantal failliet verklaarde bedrijven in maart weer gedaald. Dat gold voor de bouw en detailhandel, maar niet voor de handel en verhuur in vastgoed.

Daling aantal faillissementen in de bouw

In maart gingen 343 bedrijven (exclusief eenmanszaken) failliet tegen 436 een maand eerder, blijkt uit CBS-cijfers. Deze daling van 93 bedrijven volgt op een halfjaar van bijna onafgebroken stijgingen. In de bouwnijverheid zijn 42 bedrijven gefailleerd in maart tegen 49 een maand eerder. Van de bedrijven actief in de verhuur en handel van onroerend goed gingen er zestien failliet, terwijl dat er in maart twaalf waren. In de detailhandel was sprake van een daling van het aantal faillissementen naar 46 in maart van 65 in februari.

Deze daling volgt echter op twee bar slechte maanden. Niet alleen in februari maar ook in maart gingen 65 winkelbedrijven op de fles. Dat is het hoogste aantal op maandbasis van de afgelopen twaalf maanden. Op kwartaalbasis gingen de eerste drie maanden van 2016 dan ook meer winkelketens failliet dan in dezelfde periode in 2015: 176 tegen 169. De meeste faillissementen in maart zijn uitgesproken in de handel (94). Bij de financiële instellingen kwam het aantal faillissementen uit op 72 tegen 77 in februari.

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013 met 816 faillissementen. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2015 het laagste niveau sinds oktober 2008. In maart is het aantal faillissementen weer gedaald, tot net iets onder het niveau van oktober 2015. De trend sinds augustus 2015 is onduidelijk. Het aantal faillissementen in de eerste drie maanden is wel een vijfde lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Reageer op dit artikel