nieuws

Creatief denken voor architecten

Business

Ook voor een ontwerpende vakgemeenschap als de architectuur is ‘Design Thinking’ niet vanzelfsprekend. Er zijn veel onderzoeken aan gewijd en evenveel boeken over geschreven, zoals Change by Design van Tim Brown.

Creatief denken voor architecten

Bij creatief denken wordt de klantbeleving centraal gesteld, schakelt men cultureel antropologen, etnografen en sociale wetenschappers in bij marktonderzoek, worden inzichten verwerkt die uit de markt zijn verkregen door het testen van prototypen in reële situaties en worden verbanden gelegd met andere industrieën en onderzoeksvelden.

Architecten kunnen profiteren van de hausse in ‘Design Thinking’. Het centraal stellen van  klantbeleving, interdisciplinair werken en het testen van scenario’s zijn hier voorbeelden van.

Reageer op dit artikel