nieuws

Dynamiek kantorenmarkt terug op topniveau

Business

De dynamiek op de Nederlandse kantorenmarkt evenaarde in 2015 die van de topjaren 2006 en 2007, dat blijkt uit recent onderzoek van JLL. In 2015 is circa 2,1 miljoen m2 van de kantorenvoorraad opnieuw in gebruik genomen door opname, transformatie of sloop. In 2005 en 2006 kwam de totale dynamiek uit op respectievelijk 2,2 miljoen m2 en 2,1 miljoen m2.

Dynamiek kantorenmarkt terug op topniveau

Uit analyse van JLL blijkt echter dat voor de kantorenmarkt geldt dat de samenstelling van de totale dynamiek (combinatie van opnamedynamiek en onttrekkingsdynamiek) de afgelopen jaren sterk is veranderd. De opnamedynamiek is ten opzichte van het topjaar 2006 met ruim 40 procent gedaald en kwam in 2015 uit op 1,25 miljoen m2.

De omvang van de onttrekkingsdynamiek (sloop en transformatie) op de kantorenmarkt is substantieel toegenomen. In 2015 bereikte het onttrekkingsvolume een nieuw record en kwam uit op circa 823.000 m2 waarvan 730.000 m2 is getransformeerd en 92.000 m2 gesloopt. Deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de kantoreleegstand is gestabiliseerd en niet verder is opgelopen. In het laatste kwartaal van 2015 is deze zelfs met 2 procent gedaald naar het huidige niveau van 7,6 miljoen m². Het resultaat is een duidelijke kwaliteitsverbetering en een betere concurrentiepositie voor de Nederlandse kantorenmarkt in internationaal perspectief.

In de afgelopen vijf jaar heeft ruim 3 miljoen m2 kantorenvastgoed een nieuwe functie gekregen. Daarvan is meer dan 80% getransformeerd naar onder meer woningen (55%) en hotels (18%). Bijna 20% van het leegstaande kantorenvastgoed is gesloopt. Transformatie en sloop hadden voornamelijk betrekking op sterk verouderd kantorenvastgoed dat niet meer voldeed aan de hedendaagse vraag van kantoorgebruikers.

Om enigszins aan de vraag naar A-kwaliteit kantorenvastgoed te kunnen voldoen, is er sinds 2012 steeds meer kantoorruimte gerenoveerd. Dit sluit naadloos aan op de in 2012 gemaakte afspraken in het Kantorenconvenant en de Ladder voor duurzame verstedelijking. In totaal werd in de afgelopen vijf jaar circa 788.000 m2 kantorenvastgoed gerenoveerd.

Opmerkelijk is dat gedurende de afgelopen vijf jaar de renovatie van kantorenvastgoed voornamelijk plaatsvond in de Randstad (91 procent, 672.000 m²). Het grootste aandeel werd geleverd door de steden Amsterdam (29 procent), Den Haag (28 procent) en Utrecht (17 procent). Deze trend zet naar verwachting ook in 2016 en 2017 door. De komende twee jaar wordt in totaal circa 246.000 m² gerenoveerd, waarvan 85% in de Randstad. Hiervan heeft 109.000 m² betrekking op de Amsterdamse kantorenmarkt. Projecten zoals de renovatie van het Atrium op de Amsterdamse Zuidas leveren hieraan een sterke bijdrage.

Bron: Vastgoedmarkt.nl

Reageer op dit artikel