nieuws

Herstel bouw zet door

Business

Met de bouw gaat het steeds beter. Vrijwel alle ontwikkelingen binnen de sector waren in het tweede kwartaal van 2015 positief. De omzet lag 10 procent hoger dan een jaar eerder, veel minder bedrijven gingen failliet en bouwondernemers waren positiever gestemd dan ooit. Het aantal banen nam daarentegen nog wel verder af.

Herstel bouw zet door

Dat meldt CBS in de Kwartaalmonitor Bouw en in een speciaal rapport over de crisis en de recente opleving in de bouw. Het tweede kwartaal was het derde opeenvolgende kwartaal waarin de bouw een forse groei doormaakte. Ondanks de recente groei ligt de omvang van de bouw nog wel 17 procent onder die van eind 2008, voordat de crisis intrad. Op het dieptepunt in 2013 lag de omvang 28 procent onder het niveau van voor de crisis. De Nederlandse economie als geheel is al wel bijna terug op dit niveau.

In het tweede kwartaal gingen er 203 bouwbedrijven failliet. Dit is het laagste aantal sinds eind 2008. Op het dieptepunt van de crisis, in het eerste kwartaal van 2013, gingen er nog 501 bouwbedrijven over de kop. De daling van het aantal faillissementen zette in juli door.

Het aantal banen in de bouw daalde in het tweede kwartaal van 2015 met 2.000 tot 506.000. Al zes jaar daalt de werkgelegenheid gestaag. Ten opzichte van begin 2009 zijn er al 114.000 banen verdwenen. Het betreft hier vooral banen van werknemers. Het aantal banen van zelfstandigen (in meerderheid zzp’ers) liep veel minder sterk terug.

Het vertrouwen van bouwondernemers loopt op vanaf eind 2014 en is voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis positief. Bouwondernemers verwachten dan ook dat er de komende maanden een einde komt aan de lange krimp van de werkgelegenheid. De verwachtingen over het aantal vacatures in de bouw zijn al sinds eind 2014 hoger dan ooit. Het aantal openstaande vacatures loopt sinds die tijd ook op.

Bron: CBS

Reageer op dit artikel