nieuws

“Overheid heeft crisis onnodig verergerd en verlengd”

Business

“We staan aan de vooravond van een economische bloeiperiode”, stelt Taco van Hoek in zijn boek De risicomijdende samenleving. Nederland maakt zich volgens de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw te veel zorgen over financiële risico’s. “Het land is verkrampt.” De overheid speelde hierbij een belangrijke rol, die heeft volgens Van Hoek “de crisis onnodig verergerd en verlengd.”

“We zijn sinds de crisis veranderd in een risicomijdende samenleving en daar hebben we een hoge prijs voor betaald”, vertelt Taco van Hoek deze week aan Cobouw. De Nederlandse economie en woningmarkt functioneren volgens de EIB-directeur aantoonbaar slechter dan de economie en woningmarkt in buurlanden België, Duitsland en Frankrijk. De economie had in de crisisjaren met 25 miljard euro extra kunnen groeien als we de groei in België hadden gevolgd en we hadden een kwart miljoen meer banen gehad, betoogt de econoom in zijn boek ‘De risicomijdende samenleving’, dat vanaf vandaag in de boekhandel ligt.

Negatief sentiment

De Nederlandse regering maakte in vergelijking met andere landen beleidskeuzes die de crisis hebben verdiept, stelt Van Hoek. De kredietrantsoenering en het beperken van de hypotheekrenteaftrek leidden tot een enorme teruggang op de koopmarkt en inmiddels zijn ook de investeringen van de corporaties ver weggezakt.

Volgens Van Hoek is het negatieve sentiment rond risico’s doorgeschoten en is hierdoor grote schade toegebracht aan de groei en de werkgelegenheid in Nederland. “Het voorzichtige herstel dat nu op de woningmarkt is waar te nemen, komt tot stand ondanks het gevoerde beleid”, zegt Van Hoek. “Het is het gevolg van marktkrachten.”

Regering kan schade herstellen

Van Hoek komt uit op een bestedingsuitval op de woningmarkt sinds de crisis van 20 miljard euro. De lagere huizenprijzen hebben volgens het Centraal Planbureau het consumptieniveau met 2,2 procent (bruto binnenlands product) verlaagd. Daarnaast zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw de woningbouwinvesteringen met 1,2 procent van het bruto binnenlands product gedaald. Samen is dat een verval van 3,4 procent.

Volgens Van Hoek kan de regering de schade nog enigszins herstellen. Vooral de leenregels voor jongeren moeten worden versoepeld. Starters kunnen vaak niet meer dan 130.000 euro lenen. Als een starter niet 4,25 keer zijn inkomen mag lenen maar 5 of 5,25 keer, zijn er veel meer woningen bereikbaar en zullen de woningmarkt en de woningbouw versneld herstellen. Van Hoek: “Dat kost de overheid geen geld. Sterker nog: dat is ook gunstig voor de inkomsten van de overheid.” Voor bouwbedrijven wordt het weer rendabel om te gaan bouwen. “We moeten niet verdergaan op het pad van risicoreductie. Het gaat er nu om een impuls de andere kant op te geven.”

De risicomijdende samenleving, ISBN 978 94 6220 103 3, 128 pagina’s, € 14,95

 

Reageer op dit artikel