nieuws

Corporatiebezit simpeler verkocht

Business

Minister Blok wil de verkoop van corporatiewoningen versoepelen. Een conceptcirculaire hierover gaat de inspraak in. De versoepeling is vooral gericht op het geliberaliseerde en nog te liberaliseren bezit. Die woningen mogen zonder toestemming aan natuurlijke personen worden verkocht tegen minimaal 90 procent van de waarde.

Corporatiebezit simpeler verkocht

 

Voor verkopen, ook nieuwbouwkoopwoningen, anders dan aan corporaties of natuurlijke personen voor eigen bewoning, handhaaft de minister de regel dat toestemming gevraagd moet worden. Dat geldt ook voor complexgewijze verkoop.

Reageer op dit artikel