nieuws

Haags college start aanbesteding voor verbinding over haven

Business

Het Haagse college van burgemeester en wethouders gaat in april de aanleg van een fiets- en wandelverbinding tussen de havenhoofden van Scheveningen Haven aanbesteden.

Haags college start aanbesteding voor verbinding over haven

 

 

Zo’n verbinding is noodzakelijk om de toeristische aantrekkingskracht van het havengebied te vergroten. De boulevard wordt zo als het ware ‘doorgetrokken’ over de havenmond, waarmee een koppeling ontstaat tussen de haven en het toeristische Scheveningen Bad.

De verbinding moet de scheepvaart een vrije doorvaart bieden, toeristische aantrekkingskracht hebben en duurzaam exploitabel zijn. De verbinding over de havenmond zorgt voor een betere bereikbaarheid van de voorzieningen in het havengebied en maakt ‘een rondje’ door de haven mogelijk.

Het college verwacht met deze aanbesteding dat marktpartijen met een passend voorstel komen voor een bovengrondse constructie. Verder is gekeken naar andere mogelijkheden, zoals een tunnel, een brug of een pontje. Deze zijn echter of te duur of praktisch niet haalbaar.

Het traject is opgebouwd uit een voorbereidingsfase, selectiefase, dialoogfase en contracteringsfase. Na selectie, gaan tenminste drie partijen de dialoogfase in. Aan een van hen wordt de opdracht uiteindelijk wordt gegund. De procedure eindigt met een contractsluiting in december 2013.

Reageer op dit artikel