nieuws

‘Kantorenleegstand in tien jaar naar 5 procent’

Business

De leegstand van kantoren moet in maximaal tien jaar terug naar 5 procent. Dit doel moet worden bereikt via regionale planning en programmering, met compensatiefondsen en door transparantie over incentives.

‘Kantorenleegstand in tien jaar naar 5 procent’

 

 

Dat staat in het kantorenconvenant tussen Neprom, IVBN, Vastgoed Belang, CoreNet, Facility Management Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Overheden en marktpartijen moeten volgens het convenant op regionaal niveau aangeven hoe de kantoorvoorraad zich verhoudt tot de gewenste en de haalbare omvang, kwantitatief en kwalitatief. Daarna kunnen lokale of regionale afspraken worden gemaakt over minimale onttrekkingen, maximaal toegestane nieuwbouw en de hoeveelheid te schrappen plancapaciteit.

Compensatiefondsen

Die afspraken dienen als basis voor regionale of lokale compensatiefondsen. Deze compensatiefondsen moet draagvlak hebben onder een forse meerderheid van de eigenaren in het betreffende gebied (vermoedelijk 70 procent). Pas dan kunnen de betrokken eigenaren worden verplicht om mee te betalen aan het fonds.

Lees verder op Vastgoedmarkt.nl

Om de leegstand in een gebied bijvoorbeeld in vijf jaar te verlagen van 15 naar 10 procent zijn volgens een indicatie van een betrokkene bijdragen per vierkante meter nodig van 2 tot 3 euro voor bestaand kantoor, 50 euro voor nieuwe kantoorruimte en 50 euro voor uit te geven grond.  

 

Reageer op dit artikel