blog

Blog – Zijn architecten Design Thinkers?

Business

Design Thinking is hot. De noodzaak om creatief te denken is groter dan ooit. We gaan van een diensteneconomie naar een ideeëneconomie. Traditionele dienstverlening is niet meer voldoende voor een haalbaar business model. Iedereen is op zoek naar de nieuwe Facebook, Über of AirBNB. Als maatschappij lopen we tegen een scala aan wicked problems aan: nieuwe vraagstukken die nog niet scherp geformuleerd zijn en waarvan ook de oplossingsrichting nog onbekend is.

De meeste actuele thema’s hebben nadrukkelijk een ruimtelijke component. Hoe moeten we bijvoorbeeld omgaan met de opwarming van de aarde? Op welke plekken en op welke manier kunnen we vluchtelingen huisvesten? Welke impact heeft de angst voor terroristische aanslagen op het publieke domein? Wat is de toekomst van de binnenstad nu internetwinkels de traditionele retail uit de winkelstraat verdrijven?

Design Thinking is het nieuwe buzz word

Voor al deze problemen heeft het bedrijfsleven met Design Thinking een oplossing gevonden. Met andere woorden: ‘denken als een ontwerper’. Volgens Ad van Berlo doen grote bedrijven en overheden er goed aan om ontwerpers aan tafel uit te nodigen als ze creatieve oplossingen zoeken (het Financieele Dagblad, 19 maart 2016). In de praktijk is dat niet helemaal vanzelfsprekend. In plaats van ruimtelijk ontwerpers strijken nu duurbetaalde consultants zonder creatieve achtergrond met de eer én het geld. Dat is wrang te noemen. Kunnen architecten een graantje meepikken van deze hype?

Out of the box denken

Om het spel van Design Thinking mee te kunnen spelen, is het in ieder geval noodzakelijk dat je om kunt gaan met vaag geformuleerde vraagstukken. In de praktijk hebben architecten vaak juist behoefte aan gedetailleerde Programma’s van Eisen. Voor het maken van een integraal ontwerp kan het inderdaad relevant zijn om al bij de eerste schets te weten aan welke technische specificaties het ontwerp moet voldoen. Om echt out of the box te denken moet je die werkwijze los kunnen laten.

Kennis van de context

Ten tweede moet je kennis van en gevoel hebben voor de sociale, politieke en economische context. Daarom hebben design thinkers vaak een achtergrond in de sociale wetenschappen. Design Thinking gaat ook uit van een sterke klantfocus, vaak niet de voornaamste kwaliteit die opdrachtgevers aan architecten toedichten. In de laatste, maar zeker niet in de minste plaats is Design Thinking gebaseerd op het inzichtelijk en overdraagbaar maken van het creatieve ontwerpproces. “Iedereen kan creatief zijn” is het credo. Dat betekent ook het bewust toepassen van creativiteitstechnieken in een co-creatief proces.

 

Architecten kunnen leren van Design Thinking

Architecten kunnen leren van de uitgangspunten van Design Thinking. Omgekeerd geldt dat slechts een selecte groep architecten zich als Design Thinking consultant kan profileren. En dat is misschien ook niet zo erg. Zoals Marco Bevolo,voormalig directeur van Philips Design en toekomstconsultant, in het interview met de Architect van deze maand stelt: “Persoonlijk vind ik dat er niets droeviger is dan iets zijn wat je niet bent. Een creatief persoon zou niet moeten proberen om te doen alsof hij McKinsey is. Je moet zijn wie je bent en daar moet je de beste in zijn.”

In het aprilnummer van de Architect heeft Alijd van Doorn een uitgebreid dossier over Design Thinking verzorgd. Met onder andere een interview met Marco Bevelo en een artikel van Geoffrey Timmer. Het nummer is te bestellen via onderstaande link.

 

Reageer op dit artikel