blog

Stille revolutie

Business

Voor veel bureaus was afgelopen jaar bepaald niet de leukste tijd uit hun bestaan. Vele waren gedwongen mensen te laten gaan. Sommige bureaus kozen ervoor dit geleidelijk te doen, andere in een klap een reorganisatie door te voeren en zo klaar te zijn voor nieuwe uitdagingen en andere markten. De kleinere bureaus kunnen dit laatste veel gemakkelijker doen dan de grote.

Stille revolutie

 

Naast de luidruchtige crisis op de markt speelt nog een andere revolutie die zich veel stiller voltrekt en die mogelijk een grote rol speelt bij het vinden van antwoorden. Deze bestaat uit de steeds grotere rol die computer en tekenprogramma’s beginnen te spelen in de architectuurpraktijk.

De gedwongen inkrimping is een goed moment om na te denken over de vraag wie je als architect en bureau na de afslanking zou willen zijn. Het komt er feitelijk op neer dat je opnieuw moet beginnen en nu moet beslissen hoe je dat gaat doen. Om meer veelbelovende paden in te kunnen slaan, moeten reguliere activiteiten die niet meer kansrijk zijn worden gedowncycled. Tegelijkertijd moet worden onderzocht waar kansen liggen en welke vangnetten.

Blog-Stille revolutie

Afgelopen week sprak ik voor het februarinummer van de Architect Hans van der Heiden van Biq Stadsontwerp, een bureau dat zich op woningbouw richt en dat wil blijven doen. Door de kredietcrisis is deze sector hard getroffen en hebben de woningbouwbureaus het extra moeilijk. Biq vormt hierop geen uitzondering. De gedwongen afslanking is benut om het bureau te positioneren voor de nieuwe woningbouwopgave. De productietak is afgestoten en Biq is afgelopen jaar omgevormd tot een soort intelligente ontwerpdenktank die de complexiteit van de nieuwe opgave probeert te doorgronden.

Evenals de meeste andere kleinere bureaus komt ook Biq niet in aanmerking voor openbare aanbestedingen. Van der Heiden en Wessels vinden dat dit goed moet worden opgelost, maar relativeren het belang ervan. Immers slechts vijf procent van alle opdrachten komt via deze procedure tot stand. Minstens zo kansrijk is het na te denken over de vraag waar een architect staat in het proces. Volgens hen biedt dit meer mogelijkheden om de problemen van de sector op te lossen.

Van der Heiden en Wessels zijn bezig de doorlooptijd van hun processen sterk in te korten. In de vorige blog signaleerden we al dat het proces van totstandkoming van architectuur de afgelopen jaren is verkruimeld en uiteengevallen in verschillende onderdelen. Dat is nu sterk een nadeel. Volgens Biq sluiten ontwerpprocessen steeds minder aan op de stedelijke besluitvorming. Een architect dient veel ballast overboord te zetten. En dat is mogelijk dankzij de computer waarmee in de bureaus veel tijd wordt gewonnen.

De stille revolutie is begonnen.

Het gesprek met Biq wordt gepubliceerd in de rubriek Het Bureau van de Architect, februari 2010.

Wil je reageren, stuur een mail naar h.tilman@sdu.nl

Reageer op dit artikel