nieuws

Architecten selectief in lezen productnieuws

Architectuurproducten

Net zoals iedereen worden architecten overspoeld met marketingmaterialen zoals nieuwsbrieven, catalogi, productbrochures en samples van fabrikanten. Door het overweldigende aanbod gaan architecten selectief te werk en kiezen ze alleen voor producten waarin zij echt geïnteresseerd zijn.

Architecten selectief in lezen productnieuws

 

 

Dit blijkt uit het Q4 rapport van de European Architectural Barometer van Arch-Vision, een elk kwartaal terugkerend onderzoek onder 1400 architecten in Europa.

Ook blijkt dat architecten gericht zoeken op (technische) productinformatie. De informatie die door fabrikanten wordt opgestuurd wordt erg selectief gelezen. Binnen Europa zijn Italiaanse architecten het meest geïnteresseerd in informatie over plafondsystemen, terwijl de Britten en Duitsers de voorkeur geven aan informatie over isolatie. Informatie over verwarming, koeling en ventilatie is het meest interessant voor Franse en Nederlandse architecten.

 Europees onderzoek productinformatie 

Meerdere producttypes

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de gemiddelde Duitse architect geïnteresseerd is in twee producttypes, terwijl hun collega’s in de andere landen over het algemeen slechts in één productgroep interesse tonen. De Spaanse architecten hebben geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde productgroep. De scores voor gevelmaterialen, isolatie en verwarming, koeling en ventilatie vertonen onderling weinig verschillen.

Isolatiemateriaal

Er zijn wel producten die van architecten uit alle zeven landen aandacht krijgen. In de UK, Duitsland en Spanje zijn de isolatiematerialen het meest genoemd als product waarover architecten lezen. Gevelsystemen en verwarming, koeling en ventilatiesystemen zijn de andere twee type producten waarin Europese architecten geïnteresseerd zijn. Plafondsystemen blijken vooral voor Italiaanse architecten van belang. Zij noemden deze productgroep als nummer één antwoord.

Reageer op dit artikel