artikel

Veiligheid van toegangsproducten bij elk ontwerp voorop

Architectuurproducten

Een entree wordt elke dag door tientallen, honderden of zelfs duizenden mensen gebruikt. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van deze gebruikers altijd gewaarborgd moet zijn. Niet voor niks zijn er nogal wat veiligheidseisen waar een toegangsproduct aan moet voldoen. Wat zijn de belangrijkste zaken waarop gelet moet worden? En hoe kunt u dat combineren met de esthetische wensen die u voor ogen heeft? Het is belangrijk dat u met die vragen bij een leverancier terecht kunt. Zodat u uiteindelijk tot een betrouwbare entreeoplossing komt zonder afbreuk te doen aan het ideaalbeeld dat u voor ogen heeft.

Veiligheid van toegangsproducten bij elk ontwerp voorop
Liander in Duiven door Fokkema & Partners Architecten

Een veilige entree is in ieders belang. Voor de leverancier, de onderwerpende partij, de gebouweigenaar en zeker voor de gebruikers. Niemand moet eraan denken dat een onveilige deur leidt tot ongelukken. Er zijn dan ook strikte regels opgesteld om de veiligheid te waarborgen.

Boon Edam_Adv_Elisabeth Tilburg

St. Elisabeth in Tilburg

Europese Norm automatische deuren

De Europese regels op het gebied van veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren staan omschreven in de EN 16005-norm. Alle draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren en carrouseldeuren die automatisch worden aangedreven en horizontaal bewegen moeten sinds 2013 aan deze norm voldoen. De norm is van toepassing op alle nieuwe installaties. Deuren die voor 2013 geïnstalleerd zijn, worden bij een onderhoudsbeurt waar nodig op onderdelen aangepast om aan de norm te voldoen.
In de norm wordt veel aandacht geschonken aan gebruiksveiligheid. Zoals het verplicht toepassen van sensoren die ervoor zorgen dat de gebruiker niet bekneld kan raken tussen de deurvleugels en voorschriften over het toepassen van rubbers tussen kieren om scherpe randen te voorkomen.

Adv Boon Edam Mauritshuis

Mauritshuis Den Haag door Hans van Heeswijk Architecten

Risicoanalyse voor toepassen toegangsproduct

Een andere vereiste is dat de leverancier bij het verkoopproces altijd een risicoanalyse maakt. Hierbij wordt gekeken of er onder de toekomstige gebruikers sprake is van een kwetsbare doelgroep. Bijvoorbeeld kleine kinderen, ouderen die slecht te been zijn of mindervaliden. Als dat het geval is, worden er aanvullende veiligheidsvoorzieningen getroffen. Zo kunnen er meer sensoren geïnstalleerd worden of een extra noodstopknop.

Veiligheid door stabiele constructie

Naast regels op het gebied van gebruiksveiligheid zal de leverancier er bij elk toegangsproduct op toezien dat de constructie veilig en betrouwbaar is. Zeker bij custom-made oplossingen kan de fabrikant meedenken over een veilig ontwerp. Kunnen de deurvleugels bij een bepaald gewicht bijvoorbeeld nog snel genoeg tot stilstand komen bij een noodstop? Hoe hoog kunnen de doorvleugels worden zonder dat het risico bestaat dat ze kunnen omklappen door bijvoorbeeld de wind? In overleg met de technisch adviseur worden zulke punten nauwgezet bekeken. En waar nodig kunnen er extra bouwkundige maatregelen toegepast worden. Zo zijn er wel eens situaties waarin men een deur wil met extreme afmetingen. In zo’n geval maakt Boon Edam dan vaak een verstevigde versie van de deur. Daarmee blijft de veiligheid van bezoekers gewaarborgd, terwijl u niet of nauwelijks concessies hoeft te doen aan uw ideale entree.

Voldoet de entree aan de veiligheidseisen?

Er komen veel zaken kijken bij de zoektocht naar de meest geschikte entree. De leverancier kan u helpen bij de keuze van een entreeoplossing. Het advies omtrent functionaliteit vs. gebruiksvriendelijkheid en veiligheid staat allemaal in de Whitepaper “Hoe kan een leverancier van entreeoplossingen u ontlasten tijdens het ontwerpproces?”. Download deze Whitepaper hier.

Reageer op dit artikel