nieuws

Gezocht: masterplan voor woonzorgsite wzc Sint-Antonius Grembergen (B)

Architectuur

Gezocht: masterplan voor woonzorgsite wzc Sint-Antonius Grembergen (B)

De vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu zoekt een ontwerpteam voor de opmaak van een masterplan voor een gefaseerde vervangingsnieuwbouw op de woonzorgsite WZC Sint-Antonius te Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde (B). Bedoeling is maatschappelijke en landschappelijke meerwaarde te realiseren voor de bewoners en de omgeving.

De opdrachtgever gaat voor deze opdracht op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via vlaamsbouwmeester.be tot 29 augustus om 18 uur. Op 17 september krijgen de geselecteerde ontwerpers een toelichting van de opdracht. Tegen 3 oktober worden drie teams uitgenodigd om een offerte in te dienen. De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

Het huidige woonzorgcentrum met tuin en infrastructuur in Grembergen is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Aan de achterzijde is de woonzorgsite begrensd door een beek, met aan de overzijde het stadspark. De woonzorgsite bevindt zich ook tussen twee schoolgemeenschappen. Het wzc Sint-Antonius is erkend voor 163 woongelegenheden. Voorts bevinden zich op de locatie e een ontmoetings- en informatiecentrum voor ouderen uit de nabije omgeving van waaruit ook thuisondersteuning wordt georganiseerd en een dagopvang. Het woonzorgcentrum biedt tevens een beperkte dienstverlening aan 63 aanleunflats, die in 2015 op de site werden gerealiseerd.

Het doel van de ontwerpopdracht is de opmaak van een masterplan voor een gefaseerde vervangingsnieuwbouw, waarbij de werking van het bestaande woonzorgcentrum, in al zijn aspecten (toegankelijkheid, brandveiligheid,…), gegarandeerd kan blijven tijdens de bouwwerken. De nieuwe infrastructuur moet leven en wonen van zwaar zorgbehoevende bewoners mogelijk maken in een huiselijke, kleinschalige sfeer, rekening houdend met de tendensen van vandaag en de toekomst. Afdelingen met 40 bewoners vormen de basis en zijn opgesplitst in leefgroepen van 2 × 20 bewoners, grote gangen dienen geweerd.

Lees meer op Bouwkroniek.be

Reageer op dit artikel