nieuws

AHK krijgt werkplaats op Marineterrein Amsterdam

Architectuur

AHK krijgt werkplaats op Marineterrein Amsterdam
Beeld: Maarten Pedroli

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) breidt vanaf deze maand uit naar het Marineterrein in Amsterdam. De academies van de hogeschool krijgen een gemeenschappelijke werkplaats waar ze, samen met wetenschappers, de industrie en communityleden op het terrein, werken aan innovatieve projecten voor maatschappelijke uitdagingen. Ook is de ruimte geschikt voor showcases van proefprojecten en publieke presentaties. De nieuwe locatie is te vinden in de laagbouw van gebouw 027.

De AHK wil haar studenten meer ruimte bieden om te ontwerpen, te maken en te experimenteren met nieuwe technologieën (3D-printers), technieken, machines (lasersnijders) en materialen voor bijvoorbeeld maquettes, modellen, decors en installaties. De hogeschool wil bewust samenwerken met een brede community, bestaande uit de creatieve industrie, de community op het terrein en partners uit het hoger onderwijs in Amsterdam, om ter plekke oplossingen te bedenken, testen en toe te passen voor allerlei maatschappelijke uitdagingen. Op die manier doet een nieuwe generatie ontwerpers en makers vaardigheden op die onmisbaar zijn in hun toekomstige beroepsuitoefening. Studenten van de AHK werken, op initiatief van de Nederlandse Filmacademie, op het Marineterrein al samen in de VR-Academy, een werkplaats bij communitylid XR Base waar zij experimenteren en leren werken met de nieuwste virtual reality technieken.

Graduation Show AHK Amsterdam

De nieuwe werkplaats die de AHK in oktober in gebruik neemt, is al in het eerste weekend van november voor publiek toegankelijk. Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 november presenteren de masterstudenten van de Academie van Bouwkunst hun afstudeerwerk tijdens de zogenaamde Graduation Show. Deze expositie, met dit jaar als thema ‘Waste no more’, is vrij toegankelijk.

Marineterrein Amsterdam

Door de bedrijven en organisaties die gehuisvest zijn op het Marineterrein Amsterdam worden oplossingen bedacht, getest en toegepast voor allerlei maatschappelijke uitdagingen en een duurzame leefomgeving. Een internationale gemeenschap van vernieuwers, wetenschappers en ondernemers werkt hier samen om stad en land flexibel en weerbaar maken.

Reageer op dit artikel