nieuws

Rijksadviseurs lanceren ontwerpprijsvraag Brood en Spelen over platteland

Architectuur

Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman roepen grondeigenaren in Brabant, Overijssel en Gelderland en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. Met een nieuwe prijsvraag ‘Brood en Spelen’ worden kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing van het platteland beloond.

Rijksadviseurs lanceren ontwerpprijsvraag Brood en Spelen over platteland

Het platteland zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan, die nu vragen om voorbereiding en actie, zo laat het college voor Rijksadviseurs weten. Er liggen grote kansen, maar ook stevige uitdagingen: klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland. Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolgers of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan.

Met de prijsvraag Brood en Spelen worden grondeigenaren en ontwerpers opgeroepen om samen vernieuwende ideeën uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. Dit in de overtuiging dat in het bundelen van ondernemerszin, ‘boerenslimheid’ en ontwerpkracht een enorme potentie schuilt. De prijsvraag biedt grondeigenaren een prachtige kans echt iets bij te dragen aan de toekomst. Hun bedrijf of leefomgeving, maar ook breder: nieuwe kansen scheppen voor mens en milieu.

Opzet prijsvraag

De eerste ronde van Brood en Spelen heeft het karakter van een ideeënprijsvraag. In deze ronde geven teams van grondeigenaren, ontwerpers en andere innovatieve denkers hun visie op de toekomst van het platteland, vertaald in een projectvoorstel voor een concrete locatie. Uit alle inzendingen kiest de jury zestien teams, acht in Brabant en acht in Gelderland en Overijssel. De geselecteerde teams krijgen een bedrag van 25.000 euro om hun plan in de tweede ronde uit te werken. Dan staan deskundigen klaar ter ondersteuning, zoals experts van de Universiteit Wageningen, Kadaster, waterschappen, provincies en diverse gemeenten.

Floris Alkemade

Rijksbouwmeester

“Er is een omslag nodig op het platteland. De opgaven zijn echter zo complex dat boeren dit niet alleen kunnen oplossen. Met deze prijsvraag willen we ontwerpkracht en gerichte kennis toevoegen, zodat we het platteland weer kunnen ervaren zoals we het zo graag zien: een beter verdienmodel voor boeren en een duurzaam en aantrekkelijk ingericht landschap, natuur en recreatie. Kortom: Brood en Spelen”, stelt Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

 

Meer informatie over de prijsvraag Brood en Spelen is beschikbaar op de website prijsvraagbroodenspelen.nl  Deze website biedt ook de mogelijkheid om in contact te komen met anderen belangstellenden en om zo teamleden te vinden.

 


Meer over het platteland

Reageer op dit artikel