nieuws

Zoetermeer stemt in met gebiedsvisie Stadsentree

Architectuur

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft ingestemd met de gebiedsvisie voor de Stadsentree Afrikaweg. Dit gebied wordt nu gedomineerd door verouderde en leegstaande kantoren en parkeerterreinen. Stedenbouwkundig ontwerpbureau plein06 en Team V architecten ontwikkelden in samenspraak met bewoners, eigenaren, ontwikkelaars en initiatiefnemers de nieuwe visie.

Zoetermeer stemt in met gebiedsvisie Stadsentree
Visualisatie Boerhaavelaan

In deze visie wordt de bestaande Afrikaweg omgebouwd tot een brede stadsboulevard. Het stationsgebied krijgt een kwaliteitsimpuls en er komt een nieuw stationsplein met busstation boven de A12, dat met een vloeiend verloop in het maaiveld de wijken aan weerszijden van de snelweg met elkaar verbindt. Het nu grotendeels leegstaande kantorengebied rondom de Afrikaweg en het station wordt omgevormd tot een hoogwaardig en kwalitatief aantrekkelijke stadswijk met een mix van wonen en stedelijk programma. Bij elkaar ontstaat zo een levendige en groene stadswijk met 3.500 nieuwe woningen met een rijkdom aan woonmilieus voor diverse doelgroepen.

Gebiedsvisie Zoetermeer Afrikaweg

In de gebiedsvisie is gekozen om de Afrikaweg te herprofileren tot een brede stadsboulevard, die de gebieden aan weerszijden met elkaar verbindt. Fietsers en voetgangers worden weer toegelaten en er komen nieuwe brede trottoirs waardoor er levendige plinten ontstaan met ruimte voor een mix aan stedelijke functies en leefmilieus. Druk en levendig aan de stadsstraat en een woonlandschap met groene binnenhoven en parken aan de geluidsluwe buitenzijde van het gebied, een groene woonomgeving direct verbonden met de grote stadsparken en het station. Het nieuwe stationsplein geeft toegang tot een nieuwe mobiliteitshub, waar trein, tram en bussen overzichtelijk bij elkaar komen met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Gebiedsvisie Zoetermeer Afrikaweg

Nu de gemeenteraad heeft toegestemd met de gebiedsvisie, kan plein06 met betrokken marktpartijen verder met de uitwerking ervan tot een stedenbouwkundig masterplan. Daarin worden de ambities op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, innovatie en de kwaliteit van woonmilieus geborgd.

Reageer op dit artikel