nieuws

Sprong over het IJ dichterbij

Architectuur

Amsterdam zet definitief in op een fietsbrug over het IJ aan de oostkant van station Amsterdam Centraal, zo bericht de Volkskrant. Ook wil het gemeentebestuur de procedure versnellen voor de aanleg van een tweede verbinding met Amsterdam-Noord, maar dan aan de westkant van de stad. Het ligt voor de hand dat dat ook dat een brug wordt.

Sprong over het IJ dichterbij

Begin dit jaar koos het gemeentebestuur als voorlopige optie voor een vaste oeververbinding over het IJ al voor de zogenaamde Javabrug, aan de oostkant van de stad. Daarna mochten belangenorganisaties, bedrijven en burgers reageren op de plannen. Bijna 2.700 Amsterdammers, pont- en IJ-gebruikers reageerden op de plannen voor een betere oversteek over het IJ. Ook werden 3 petities aangeboden door voor- en tegenstanders. Van alle insprekers reageerde 70 procent positief tot zeer positief op de voorgestelde maatregelen. De meest gehoorde reacties waren: een westelijke verbinding en sneller maatregelen nemen.

Sprong over het IJ

Het voorstel van de gemeente Amsterdam

Alle inspraakreacties hebben uiteindelijk geleid tot een definitief voorkeursbesluit. Het plan: er komt een netwerk van fietsbruggen, veren, en een metrostation, op en rond het IJ.

–  Er komen meer en grotere veren.
–  De sterk groeiende groep fietsers in Amsterdam wordt met de Javabrug gespreid over de stad. Zo komt niet iedereen meer automatisch uit bij het Centraal Station.
–  Het besluit over een IJ-oever verbinding aan de westkant van het IJ wordt genomen in 2020. Dat is 6 jaar eerder dan gepland. De start van de brug aan deze kant van het IJ zal minimaal een jaar na de opening van de Javabrug plaatsvinden.
–   Een besluit over het wel of niet bouwen van metrostation Sixhaven wordt genomen in 2020. Ook dat is 6 jaar eerder dan gepland.
–    In 2021 wordt er een langzaamverkeer-brug opgeleverd over het Noord-Hollands Kanaal.
–    In 2021 starten met de voorbereiding van een betere zuidelijke aanlanding, zodat de fietsroute naar de Nieuwmarkt wordt verbeterd.
–    De sterke groei in het voetgangersverkeer op het centrale deel van het IJ wordt aangepakt. Na de opening en evaluatie van station Sixhaven wordt een besluit genomen over een mogelijke voetgangerstunnel bij het Centraal Station.

Bron: Gemeente Amsterdam/de Volkskrant

Reageer op dit artikel