nieuws

Inclusive Cities: Cultureel erfgoed, op zoek naar een gezamenlijke taal

Architectuur

Op vrijdag 2 juni bezocht Gianna Bottema voor de tweede keer de lezingenreeks Inclusive Cities georganiseerd door de Balie en architect Arna Mackic. Tijdens de lezing Inclusive Cities Shared cultural heritage in segregated cities werd naast de rol van het cultureel erfgoed in de maatschappij ook het belang van verschillende identiteiten en waarden binnen het maatschappelijk gedachtegoed belicht.

Inclusive Cities: Cultureel erfgoed, op zoek naar een gezamenlijke taal

Door Gianna Bottema

Weerspiegeling van het verleden, heden en de toekomst

Volgens Qaisar Mahmood, de Zweedse directeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, vertegenwoordigt het cultureel erfgoed een opeenstapeling van identiteiten. Het is geen object maar een afspiegeling van het maatschappelijk gedachtegoed van zowel het verleden, het heden en de toekomst. Zo beschrijft Mahmood dat naast de bijdrage van het cultureel erfgoed aan een diverse en duurzame maatschappij, dit ook als middel kan worden ingezet om gemeenschappen te verdelen. Welke identiteit wordt vertegenwoordigd door het cultureel erfgoed? Wie is verantwoordelijk voor de besluitvorming? En wat zijn de belangen en waarden van deze partij?

De afwezigheid van diversiteit

Jennifer Tosch, oprichter van de Black Heritage Tour in Amsterdam, illustreert aan de hand van voorbeelden in de openbare ruimte van Amsterdam dat, ondanks de diversiteit van verhalen, het cultureel erfgoed vaak eenzijdig wordt verbeeld.  Volgens Tosch is het belangrijk dat de vergeten verhalen onderdeel worden van het cultureel erfgoed van vandaag. Dit begint door een transparant proces van de totstandkoming van cultureel erfgoed en daarnaast door verschillende nationaliteiten te betrekken in de besluitvorming.

Een balans tussen verschillende waarden

Volgens Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn we continu op zoek naar de balans tussen verschillende culturele waarden en identiteiten. Hij stelt terecht de vraag: bestaat een gezamenlijke en neutrale grond? In plaats van het reduceren van het cultureel erfgoed tot een enkel cliché pleit Alkemade voor hetgeen dat ons verbindt: het dagelijks leven. Het buitengewone karakter van het alledaagse is misschien onzichtbaar, de veelvoud van ‘het gewone’ reflecteert in een gezamenlijke taal.

Verdeling

Ik kijk terug op een innerverende avond van veel abstracte en kritische vragen. Welke culturele waarden van het verleden, heden en de toekomst vind ik belangrijk? Het is een vraag die blijft hangen. De typische conditie van verdeling wekt mijn nieuwsgierigheid. Als verscheidenheid een feit is, zou de conditie van verdeling aanknopingspunten kunnen geven voor het vinden van een gezamenlijke taal.

Lees hier het verslag van de eerste lezing over de rol van architectuur in wederopbouw

Reageer op dit artikel