nieuws

Transformatie van VROM tot Rijnstraat 8 door OMA

Architectuur

Het Ministerie van VROM was bij de oplevering in 1992 door het serreconcept van Jan Hoogstad een vernieuwend architectonisch gebouw. Op dit moment ondergaat het gebouw, onder leiding van Ellen van Loon (OMA) een metamorfose, waarbij het aangepast wordt aan huidige gebruikseisen, terwijl tegelijkertijd het oorspronkelijke concept wordt verbeterd en versterkt.

Transformatie van VROM tot Rijnstraat 8 door OMA

In de architectuur gaat van oudsher alle aandacht uit naar alles wat nieuw is. Voor het gebruik was weinig aandacht maar dat begint te veranderen. De vraag wat met een gebouw gaat gebeuren nadat het is opgeleverd en of het beeld ervan de tijd zal doorstaan, is in het ontwerp belangrijker geworden.

Grote complexe gebouwen

De vraag is buitengewoon urgent en actueel voor grote complexe gebouwen, zowel in nieuwbouw als bij transformatie. Ze heeft dan ook effect op de hedendaagse architectonische praktijk, op het ontwerp, op de beelden die worden gemaakt en op de architectonische cultuur in ruimere zin.

Transformatie en exploitatie

Dit heeft twee gevolgen. Veel gebouwen beginnen aan een tweede of derde leven met de vraag welke aspecten ervan worden behouden en welke getransformeerd. Tegelijkertijd worden ontwerpers steeds vaker gevraagd al bij hun plannen rekening te houden met het feit dat een gebouw 30 jaar zal worden gebruikt en geëxploiteerd.

OMA-Rijnstraat 8

Flexibel en duurzaam verzamelkantoor

OMA heeft het gebouw waarin ooit het voormalige ministerie van VROM was gehuisvest, getransformeerd  tot een rijkskantoor voor verschillende ministeries en diensten. Na de zomer zal Rijnstraat 8 plaats bieden aan meer dan 6000 rijksambtenaren op 4400 werkplekken van deze instellingen.

Post Occupancy

Met de vernieuwing van VROM breekt een nieuwe levensfase van het gebouw aan, en wordt de bouwcyclus van het oorspronkelijke gebouw uitgebreid. Volgens Harm Tilman is het ontwerp van OMA te beschouwen als een ‘post-occupancy report’ van Hoogstad’s ontwerp . Op basis van een doorwrochte observatie en analyse geeft het aan wat de architect wel en niet goed vindt aan het gebouw.

Lees de volledige projectbeschrijving in het meinummer van de Architect

Bestel nu een los exemplaar

Reageer op dit artikel