nieuws

Tender Hoofdgebouw Chassékazerne Breda

Architectuur

De gemeente Breda start vandaag (6/4) de openbare tenderprocedure voor de herontwikkeling van het Rijksmonumentale Hoofdgebouw van de Chassékazerne aan de Parade 10-14 in de binnenstad van Breda. De gemeente biedt op herontwikkeling van monumenten gerichte ontwikkelaars, vastgoedgebruikers, beleggers en bouwbedrijven de kans om met een passende, haalbare en toekomstbestendige invulling te komen voor dit bijzondere gebouw.

Tender Hoofdgebouw Chassékazerne Breda

De Rijksmonumentale Chassékazerne ligt op een prominente plaats in het Chassé Park. In dit stadspark wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het Chassé Park is ontworpen als campus, waardoor het gebied een oase van rust is in het levendige centrum van Breda. Bij de herontwikkeling van de Chassékazerne streeft de gemeente Breda naar een unieke en onderscheidende functiemix die kan bestaan uit wonen en andere licht dynamische functies met toegevoegde waarde voor het Chassé Park en voor Breda.

Wat betreft wonen denkt de gemeente aan, rustig centrum stedelijk wonen met weinig privé buitenruimte in de campusachtige omgeving van het Chassé Park. De ambitie van de gemeente is om met unieke woningen in de Chassékazerne ook nieuwe doelgroepen voor dit gebied te interesseren. De gemeente wenst dat tenminste 30 procent van het aantal woningen in de categorie middeldure huur wordt gerealiseerd.

Qua functies denkt de gemeente aan (licht) dynamische functies die passen bij de huidige sfeer en het rustige woonkarakter van het Chassé Park. Doordat de Chassékazerne niet in de loopstroom ligt moet het gebouw voor een dergelijke functie een doelbestemming worden die over eigen (exclusieve) trekkracht beschikt. Door het historische karakter van het gebouw en het verhaal erachter kan het aantrekkelijk zijn voor een hoogwaardig of bijzonder aanbod op het gebied van onder meer (culinaire) horeca, een galerie, logies etc. De Chassékazerne blijft hierdoor deels voor het publiek toegankelijk.

Duurzame herontwikkeling

In aansluiting op de duurzame omgeving die het Chassé Park is, heeft de gemeente een aantal ambities voor de duurzame herontwikkeling van de Chassékazerne. Deze ambities zijn toekomstbestendigheid, circulariteit, duurzame energie en gasloos. De gemeente vraagt nadrukkelijk in de plannen aandacht te besteden aan de bijdrage aan deze duurzaamheidsambities.

Transparante en efficiënte selectieprocedure

De gemeente Breda zoekt voor de Chassékazerne een ervaren en slagvaardig consortium van partijen die de herontwikkeling, renovatie, eigendom én exploitatie van het gebouw risicodragend kan zekerstellen. De opgave is complex en vraagt om een creatieve aanpak met visie en daadkracht. In de zoektocht naar deze samenwerkingspartner kiest de gemeente voor een transparante Een samenwerkingspartner die het gebouw van de gemeente koopt en zorgt voor een toekomstbestendige invulling van de Chassékazerne, met behoud van het monumentaal erfgoed en met toegevoegde waarde voor Breda in het algemeen en het Chassé Park in het bijzonder. Bij voorkeur draagt de gemeente de Chassékazerne nog dit kalenderjaar (uiterlijk per 31 december 2017) aan de winnaar van de tender over.

Reageer op dit artikel