nieuws

Plannen stadhuis Leiden tentoongesteld

Architectuur

Tot en met vrijdag 12 mei kunnen belangstellenden de plannen voor het nieuwe stadhuis in Leiden bekijken en hierover hun mening geven. Na een eerste selectie zijn de plannen van BiermanHenket architecten, CEPEZED en Office Winhov i.s.m. Studio Linse geselecteerd voor een volgende ronde.

Plannen stadhuis Leiden tentoongesteld
Stadhuis Leiden

Het stadhuis wordt in de komende jaren deels verbouwd zodat het beter benut kan worden voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting en de samenwerking met de stad. Door de kantoorverdiepingen in het gebouw opnieuw in te richten kan er een groter aantal ambtenaren werken. Bovendien worden de publieksbalies verplaatst naar een andere locatie. Hierdoor komt de begane grond van het stadhuis vrij voor andere publieke functies.

Hof van Leiden. De binnenhof van het stadhuis verandert in een Hortus Conclusus. Met de nieuwe tuin keert het stadhuis terug naar de typologische essentie van het oorspronkelijke ontwerp van Blaauw. De hof is de verstilde tegenpool van het levendige Stadhuisplein. Rond de hof liggen de vergaderzalen en de kantoren. De stadsfoyer – de ontvangst van het stadhuis – bevindt zich tussen het plein en de binnenhof. Meer lezen over het Hof van Leiden

Het stadhuis dateert uit het begin van de jaren ‘30. Vanwege de monumentale status van het gebouw en de bijzondere interieurs moeten aanpassingen aan het gebouw zorgvuldig en met respect voor de historische waarde worden ingepast.

Architectenselectie en participatie

Eind vorig jaar werden Leidse inwoners en medewerkers van de gemeente Leiden uitgenodigd om mee te denken over mogelijke andere publieke functies op de begane grond van het stadhuis. De opbrengsten hiervan werden meegegeven bij de uitvraag aan de architecten. In een eerste ronde zijn – uit 41 inzendingen – BiermanHenket architecten, CEPEZED en Office Winhov i.s.m. Studio Linse geselecteerd om hun idee nader uit te werken. De tentoonstelling is anoniem, dat wil zeggen dat de ideeën voor de herinrichting niet zijn te herleiden naar de inzenders. Dit is bewust gedaan om te focussen op het plan en niet op het bureau.

Om het Huis voor de Stad zo open en toegankelijk mogelijk te maken wordt de oorspronkelijke hoofdas door het gebouw in ere hersteld en functioneel versterkt. Op de begane grond – dwars op de hoofdas – ligt een groot, publiek toegankelijk gebied met ontvangsthal, atrium, werkcafé en vergadercentrum. Op de eerste verdieping bevinden zich fractiekamers en werkplekken. Op de tweede verdieping liggen eerder gerestaureerde monumentale ruimtes zoals de trouwzaal, de burgerzaal, de raadszaal en de kamers voor burgemeester en wethouders. Deze ruimtes worden gecombineerd met meer eigentijdse materialen en inrichting in de publieksgebieden. Lees meer over het Huis voor de Stad

Planning

De verwachting is dat in de eerste helft van juni het winnende voorstel bekend gemaakt wordt. Daarna start het daadwerkelijke ontwerpproces, waarin met diverse specialisten en in overleg met alle betrokkenen het ontwerp wordt uitgewerkt. De verbouwing van het stadhuis is naar verwachting in 2020 gereed.

Het nieuwe elan begint al buiten op het Stadhuisplein, waar naast de hoofdentree plaats is ingeruimd voor een grote stadsvitrine met verrassende presentaties over de stad. De ontvangstfoyer heeft een dubbele hoogte en ademt volop de vernieuwde ambiance, waarin historie en moderniteit subtiel samengaan. Het middelpunt vormt de Stadskamer in het atrium, een ruimte met een aangenaam klimaat en een dynamisch karakter die op veel verschillende manieren te gebruiken is. Overdag is de kamer meestal werkcafé; een plek waar zowel ambtenaren als bewoners elkaar kunnen ontmoeten en comfortabel kunnen werken, overleggen, koffiedrinken en/of lunchen. Daarnaast vormt hij een plek die zeer geschikt is voor bijvoorbeeld debatten, presentaties, lezingen, exposities, workshops of evenementen. Lees meer over dit ontwerp

Enquête

Belangstellenden kunnen hun mening over de plannen ter plekke, op de begane grond van het stadhuis, kenbaar maken door het invullen van een vragenformulier. Naast de tentoonstelling in het stadhuis zijn de plannen, ook online te bekijken via www.leiden.nl/verbouwingstadhuis. Hier kan ook het reactieformulier worden ingevuld. De opmerkingen worden ter overweging meegegeven aan de beoordelingscommissie die het winnende voorstel zal selecteren.

De plannen online bekijken

Zoals hierboven uitgelegd zijn de plannen anoniem. Alleen de namen van de plannen worden bekend gemaakt. U kunt via de linkjes de plannen bekijken:

Plan Hof van Leiden
Plan Huis voor de stad
Plan Stadhuis Leiden

Lees ook

Drie bureaus geselecteerd voor verbouwing stadhuis Leiden

Foto's

Reageer op dit artikel