nieuws

Benoeming curatoren van IABR-tweeluik

Architectuur

De Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck zijn benoemd tot curatoren van de komende twee edities van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), in 2018 en 2020. Nederland en België staan hierin centraal.

Benoeming curatoren van IABR-tweeluik

IABR–2018+2020 is een tweeluik met Nederland en België als werkveld en de wereld als inspiratiebron. Van voorjaar 2017 tot zomer 2020 wordt verkend tot welke kwaliteitssprong in steden en landschappen we in staat zijn als we doelgericht werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Ontwerpkracht, klimaatverandering en samenleving

IABR–2018+2020 vertrekt vanuit de doelstellingen uit de Sustainable Development Goals van de VN en het Klimaatverdrag van Parijs (COP21). Deze stip op de horizon maakt echte richtingverandering mogelijk, een fundamentele transitie. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe activeren we de samenleving, en niet op een defensieve maar op een positieve manier? Tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen stelt deze transitie ons eigenlijk in staat?

Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Op zoek naar maatschappelijke en ecologische winst

De drie curatoren Alkemade, Van Broeck en Declerck zullen verkennen hoe ruimtelijke transformaties kunnen helpen om de grote maatschappelijke opgaven te beantwoorden. Het werkveld is het unieke stedelijk, ecologisch en economisch systeem van de Rijn-Maas-ScheldeDelta: de lage landen waar intensief ruimtegebruik de norm is en waar veel opgaven samenkomen.

IABR Curator Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Foto Katrijn van Giel

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck (Bogdan & Van Broeck). Foto Katrijn van Giel

Door de manier van leven, werken en wonen en deze verstedelijkte delta samen opnieuw te tekenen kan proactief ruimte worden gemaakt voor energietransitie en circulaire economie, voor inclusieve stedenbouw, en voor een innovatieve aanpak van de mobiliteitsproblematiek, de zorg, de wateropgave en de voedselproductie.

architect Joachim Declerck (AWB – Architecture Workroom Brussels)

Architect Joachim Declerck (AWB – Architecture Workroom Brussels)

Tweeluik

IABR–2018+2020 is werkplaats én platform voor een toekomstagenda. Een oproep aan architecten wereldwijd om mee te denken over hoe de maatschappelijke thema’s te koppelen aan ruimtelijke vraagstukken die urgent zijn vanwege de klimaatverandering, aan de vraag hoe we ruimte kunnen maken voor het vergroten van de fysieke en sociale weerbaarheid van onze steden en landschappen.

In een tijd van radicale onzekerheid richt IABR–2018+2020 zich bewust op het bieden van laten zien van wat we als samenleving kunnen winnen. Omdat een brug tussen onderzoek en implementatie wordt beoogd is gekozen voor een biennale- tweeluik. De editie van 2018, een ‘werk’-biennale, zal vooral in het teken staan van onderzoek en uitwisseling, debat en brainstorming, terwijl in 2020 de resultaten op tafel worden gelegd.

Bron: IABR

 

Reageer op dit artikel