nieuws

UvA peilt voorkeur locatie Universiteitsbibliotheek

Architectuur

De academische gemeenschap wordt in Vox-Pop*, op het Binnengasthuisterrein, geïnformeerd en geraadpleegd over twee voorgestelde scenario’s voor de locatie van een nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) van de Universiteit van Amsterdam. Een ontwerp Architectenbureau J. van Stigt samen met MVSA Architects. Vanaf vandaag kan gedurende de raadpleging tot vrijdag 14 april a.s. voorkeur worden uitgesproken op een online platform.

UvA peilt voorkeur locatie Universiteitsbibliotheek
Impressie entree bibliotheek

Binnenstadscampus
Sinds 15 jaar is de UvA bezig het aantal locaties in de stad terug te brengen van ca. 85 naar vier campussen in de stad. Zo wordt kennisuitwisseling gestimuleerd en samenwerking met het bedrijfsleven, andere overheden en kennisinstellingen geoptimaliseerd. Naast de Binnenstadscampus gaat het om de Roeterseilandcampus, Amsterdam Science Park en het Academisch Medisch Centrum.

De nieuwe UB zal deel uitmaken van de Binnenstadscampus waar in de toekomst ook de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) zal worden gevestigd. De campus wordt ook een plek voor congressen, debatten en representatieve functies. Afhankelijk van de locatiekeuze van de UB zullen de overige panden op de Binnenstadscampus worden ingevuld.

Impressie atrium bibliotheek UvA

Impressie Atrium Bibliotheek UvA, Scenario A

Scenario’s
Scenario A gaat uit van twee zwaartepunten binnen de campus. De UB en het onderwijs. Deze twee worden verbonden door een plein. Aan dit plein bevindt zich de hoofdentree van de bibliotheek, en koppelt zo het hart van de bibliotheek aan de campus. Met een fietsenkelder aan het begin van het campusgebied wordt het plein fietsvrij gemaakt en nodigt het uit tot interactie.
Het uitgangspunt voor de bibliotheek op het Binnengasthuisterrein is het creëren van een nieuw hart in de Binnenstadscampus. De transparante hoofdentree bij de oude ambulance-ingang verbindt de campus met de kern van de UB: het atrium.
Dit atrium wordt gekenmerkt door de losstaande draagstructuur van de kap. Een transparante constructie die de monumenten verbindt en verduurzaamt. Het creëert een flexibel verblijfsgebied wat multifunctioneel inzetbaar is. Zoals het houden van lezingen, geven van exposities en uitbreiden van het aantal studieplekken.

Bibliotheek UvA, scenario A

Impressie studiezaal en boeken UB, Scenario A

Vanuit het atrium en via de liften en trappen komt de bezoeker verder het gebouw in. Hier bieden monumentale ruimten plek aan onderwijs-, lees- en studiezalen. De karakteristieke Snijzaal krijgt een nieuwe functie als ruimte voor lezingen en bijzondere ontvangsten.

Aan de kant van de Nieuwe Doelenstraat koppelt een nieuw bouwdeel de twee monumenten. Met deze verbinding ontstaat een doorgaande route. Deze nieuwbouw onderscheidt zich van de bestaande gebouwen met zijn eigen textuur en materiaalgebruik. Met de publieke functies als het café en de studiezalen aan de transparante gevel, presenteert de bibliotheek zich hier aan de stad.

Scenario B
Dit scenario combineert de UB en het onderwijs in één complex en creëert daar het centrale hart van de campus. Kenmerkend voor dit scenario is de hoofdentree via de historische passage van de Oudemanhuispoort en de binnentuin. Met een nieuw voorplein aan de Oudezijds Achterburgwal creëert de bibliotheek een extra verbinding met de stad. Daar is een tweede entree en de toegang tot de fietsenkelder.

Impressie entree en hof bibliotheek UvA

Impressie entree en hof bibliotheek. Scenario B

Bij de ontwikkeling van de Oudemanhuispoort staat het carrégebouw centraal. De karakteristieke omgang, de kap en de hoge ruimtes worden doorgezet in een nieuw bouwdeel. Zo ontstaat er een natuurlijke aansluiting tussen oud en nieuw.

De structuur van de open binnenplaats wordt herhaald in de overkapte centrale hal. Vanuit deze hal zijn alle functies in het gebouw bereikbaar: de bibliotheek, de kantoren, het café, de onderwijsruimtes en de fietsenkelder. Zwevende vloeren en een grote trap, geven de hal verdere invulling. Zo kan er op de zwevende vloeren worden gestudeerd, en dient de grote trap als tribune bij lezingen.

Door herhaling van de carréstructuur ontstaat een heldere inrichting, waarin de bezoeker zijn weg makkelijk kan vinden en kan dwalen tussen de boeken. Strategische plaatsing van liften en trappen zorgt dat alle ruimten eenvoudig te bereiken zijn.

Impressie studiezaal en boeken bibliotheek UvA

Impressie studiezaal en boeken bibliotheek. Scenario B

Grenzend aan de hoge vensters liggen verschillende studieplekken verspreid door het gebouw. Hier kan in rust worden gewerkt, maar is ook ruimte voor overleg en ontmoeting. Samen met de monumentale structuur en uitzicht op de binnenplaatsen, geeft dit de bibliotheek haar identiteit.

Besluitvorming
Vanaf het startmoment en gedurende de raadplegingsperiode tot 14 april op het online platform wordt een analyse gemaakt van de wensen van de academische gemeenschap. Vervolgens bekijkt een stedenbouwkundige de analyse en formuleert een toetsgroep (met betrokken partijen), op basis van alle analyses, een advies aan het College van Bestuur (CvB) van de UvA. Het CvB vormt hierop een voorgenomen besluit en neemt, na raadpleging van de medezeggenschap, een definitief besluit over de scenariokeuze.

*Vox-Pop het pop-up programma van de geesteswetenschappen biedt studenten, medewerkers, omwonenden en andere partijen de ruimte om op het Binnengasthuisterrein onder andere debatten, exposities, lezingen en filmavonden te organiseren. De projecten zijn tijdelijk en wetenschappelijk van aard.

Reageer op dit artikel