nieuws

Opdracht herontwikkeling Suikerfabrieksterrein Veurne naar team ‘Suikerpark’

Architectuur

Team DELVA Landscape Architects / Urbanism/B-Architecten/A1 Planning/ DENC!-studio, ARA, CroonenBuro5, Common Grond, Antea onder leiding van ION levert het masterplan voor de herontwikkeling van het Suikerfabrieksterrein in Veurne, België.

Opdracht herontwikkeling Suikerfabrieksterrein Veurne naar team ‘Suikerpark’
De Suikerplas als onderdeel van het Suikerpark

Als naam voor de grootschalige herontwikkeling werd gekozen voor Suikerpark; een titel die duidelijk de transformatie aangeeft van de louter industriële functie die de Suikerfabriek-site tot 2005 uitoefende naar een multifunctioneel karakter met een mix van wonen en werken, kleinhandel, groene pleinen en een natuurpark. De te ontwikkelen hectares zullen een geheel nieuw, groen stadsdeel vormen tussen de historische stad en de dijken rond een veelheid van waterbekkens. Het kloppend hart van de locatie wordt het Suikerplein: een inspirerende  ontmoetingsplaats met onder meer een incubator voor start-ups, horeca, verrassende werkateliers gekoppeld aan  kleinhandel, complementair aan de binnenstad. 

Het Suikerpark bouwt bruggen. Niet alleen tussen woningen en het landschap, tussen gezinnen en generaties, tussen sociale groepen en bedrijven, maar ook tussen de stad, de site en de haven van Veurne. Zo maakt de nieuwe fietsbrug over de Lovaart en een groene fiets- en wandelas het centrum bereikbaar vanaf de oude fabrieksterreinen.

Met het ontwerp krijgt
 Veurne er, door zijn dijken een landschapspark en stadsplein bij. Een (recreatie)ruimte voor nieuwe bewoners maar ook voor
 omwonenden waar je kunt genieten van de verschillende seizoenen, sporten, afspreken bij het paviljoen in het park of gewoon een boekje kunt lezen of kijkend naar
 anderen.

DELVA_Landscape_Suikerpark_Veurne

Dijkenlandschap

Het natuurgebied heeft zijn vorm en kwaliteit ontleent uit de restanten van het industrieel verleden van de suikersite. De dijken om de diverse bezinkputten creëren een spel van lijnen door het open landschap. Dit spel van lijnen loopt door tot in de nieuw te creëren woonomgeving.  De nieuwe dijken worden niet alleen ingezet voor een naadloze overgang tussen bebouwing, park- en natuurlandschap, ze vormen ook het middel om een diversiteit aan verblijfsplekken te creëren binnen het Suikerpark en fungeren daarnaast als middel voor de ontwikkeling van een werkend landschap diep in de wijk. De nieuwe ‘dijken’ zijn van binnen gestileerd, aan de buitenkant vormen ze een weelderig beeld.

Duurzaam leven

Wonen op de Suikersite betekent ‘duurzaam leven, in stedenbouw, hergebruik, slim ontwerp, maar ook in techniek. Om verschillende redenen leent het plan zich voor duurzame, organische gebiedsontwikkeling. Het plan biedt flexibiliteit, zoekt naar de balans in water, materiaal, energie en voedsel en speelt in op behoeftes van omwonenden en de toekomstige bewoners. Er wordt op eenvoudige wijze een EPC van 0 behaald. Het plaatsen van PV-panelen en werken met bodemwarmte is een onderdeel van de uitwerking hiervan. Groendaken zorgen voor minder warmteverlies. Tevens zorgen de groendaken voor het bufferen en vertraagd afvoeren van water. Water dat bij het afvoeren opgeslagen wordt om in de woning te gaan hergebruiken. Wateroverschot wordt geïnfiltreerd tussen woning en dijk. En levert een bijdragen aan het omhoog brengen van de grondwaterstand.

DELVA Landscap ION Veurne Suikerplein

Water vormt een duidelijk onderdeel van het DNA van de totale site.Uitgangspunt binnen het plan is dat regenwater geen belasting vormt voor het rioolstelsel en een positief effect te genereren voor de dalende grondwatertafel.

Uitgangspunt binnen het plan is dat regenwater geen belasting vormt voor het rioolstelsel en een positief effect te genereren op de grondwaterspiegel. Deze infiltratieruimte bij piekbuien vormt de rand van het park en tevens de grens tussen wonen en park. Daarnaast worden alle infiltratiezones voorzien van een noodoverstort naar het park. Ook zal bij een grote hoeveelheid regen het waterrad in werking treden en het water van het ene bassins naar het ander laten vloeien om uiteindelijk uit te komen in de Lovaart.

Verhaal van het verleden

De site is bij de eerste aanblik lommerrijk en weelderig groen. De waterbassins vormen nu waterbuffers, gekoppeld aan ecologische ontwikkeling. Door het positioneren van twee grootse waterraderen die zorg dragen voor fluctuatie in waterpeil worden bakens in het natuurlandschap gecreëerd. De fluctuatie van het waterpeil zorgt dan weer voor een positief effect op de ecologische waarde van de decantatiebekkens. Zo wordt de grootse betonplaat behouden en wordt een actief plein binnen het landschapspark. Het wordt de fundering van de silo van het parkpaviljoen met uitkijktoren. Deze elementen worden gemaakt of afgewerkt met een terugkerende detaillering en materialisatie en vormen de basis voor alle ander elementen in het park- en natuurlandschap. Het vogelspothuis, de banken, de verlichtingspalen, de verstevigingen van de hoeken van de taluds en zelfs de doorgangen door de dijken worden gemaakt met hetzelfde materiaal en dezelfde detaillering. Het park- en natuurlandschap worden zo door middel van de terugkerende elementen en uiteraard de dijken onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Park

De ruimtelijke identiteit van het park vindt zijn basis bij het natuurpark van de decantatiebekkens. Dijken vormen in het Suikerpark de grens tussen natuur en cultuur. Het park wordt gevormd met natuurlijke materialen, staat in voor waterberging en ecologische meerwaarde, faciliteert sport en spel maar ook ontmoeten.

Delva Landscape Architects ION Suikerpark Veurne

Binnenwerelden: In het gebied zijn 5 groene binnenwerelden. Hier bevindt zich een interessante overgang tussen publiek en privé terrein, ontmoeting wordt gefaciliteerd door middel van deelruimtes en een gezamenlijke kas.

Binnenwereld

Door het doordacht positioneren van de dijken kunnen, zonder diep de grond in de gaan, auto’s worden geparkeerd onder het maaiveld. Hierdoor ontstaat een weelderige binnenwereld. Een plek met diepe privé tuinen die overlopen in een collectieve groene ruimte. De ruimte vormt de plek om buren te ontmoeten en samen in de collectieve moestuin te werken.

In de zomer van 2017 zal de site worden geactiveerd met tijdelijke invullingen zoals een kinderboerderij. De bouwstart staat gepland voor het najaar van 2018.

Reageer op dit artikel