nieuws

KCAP en Kunst + Herbert winnen prijsvraag Fischbeker Reethen Hamburg

Architectuur

KCAP Architects&Planners in samenwerking met Kunst + Herbert zijn de winnaars van de prijsvraag Fischbeker Reethen in Hamburg Harburg. Het team is als winnaar gekozen uit een groep van zes internationale deelnemers in een prijsvraagproces met twee fases.

KCAP en Kunst + Herbert winnen prijsvraag Fischbeker Reethen Hamburg

Het gebied wordt ontwikkeld door de IBA Hamburg (Internationale Bouwtentoonstelling) tot een nieuw stadsgebied voor wonen en kleinschalige industrie. Model van de ontwikkeling is de “tuinstad van het 21e eeuw”. In deze herinterpretatie van de tuinstad worden op het 70 ha grote terrein aan de rand van Hamburg circa 2.200 woningen, 100.000 m2 kleinschalige industrie en een grote diversiteit aan hoogwaardige landschapsruimten gepland.

KCAP en Kunst + Herbert winnen prijsvraag Fischbeker Reethen Hamburg
Het concept van het team KCAP / Kunst + Herbert introduceert een nieuwe mix van wonen en werken in de Tuinstad 2.0. Het is gebaseerd op een robuust ruimtelijk raamwerk dat reageert op de bestaande ruimtelijke landschapskwaliteiten. Tegelijkertijd is het zo veerkrachtig dat ook bij onvoorziene veranderingen de ruimtelijke kwaliteit gegarandeerd blijft. Programmatisch zet het concept in op de combinatie van de producerende sector met wonen en grijpt deze als kans aan om stadsuitbreiding op een nieuwe en duurzame manier te realiseren. Een compacte en bij het gebied passende bebouwing met innovatieve typologieën voor open ruimtes en buurtvorming opent mogelijkheden voor kwalitatief hoogwaardige architectuur en landschapsruimten.

KCAP en Kunst + Herbert winnen prijsvraag Fischbeker Reethen Hamburg

De woonfuncties zijn gelegen in het centrum van het gebied. De landschapsstructuur wordt in de vorm van vingers het gebied in getrokken. Daardoor is ook in het hart van de Fischbeker Reethen het landschapsgevoel ervaarbaar. Deze landschapslijnen creëren verschillende landschappelijke kwaliteiten en maken een verscheidenheid aan woontypologieën mogelijk. Aan de boulevard, de centrale ontsluitingsas, ontstaat een klein centrum met een school en een nieuw kunstmatig meer als ziel van de Fischbeker Reethen. Het meer maakt deel uit van de “groen-blauwe verbinding”: een netwerk van landschap en water, dat het landschap met het wonen verbindt. Tussen het wonen en de commerciële functies wordt een nieuwe mix van functies geïntroduceerd. Deze transitiezone beschermt het wonen tegen de traditionele industrie langs het spoor en geeft deze functies een aantrekkelijk gezicht naar de stad. Het nieuwe Fischbekermeer heeft naast zijn betekenis als “place maker” in het hart van het gebied ook een essentiële rol in het duurzaamheidsconcept. Regenwater- en energiemanagement op wijkniveau zijn naast sociale en stedenbouwkundige duurzaamheid de hoofdaandachtspunten van het concept.

KCAP en Kunst + Herbert winnen prijsvraag Fischbeker Reethen Hamburg
KCAP en Kunst + Herbert winnen prijsvraag Fischbeker Reethen Hamburg

Het team KCAP en Kunst + Herbert wordt versterkt door Büro Sieker, Berlijn (regenwatermanagement), ARGUS, Hamburg (verkeer) en Keoto, Zürich (energie en duurzaamheid).

Tekst: KCAP

 KCAP en Kunst + Herbert winnen prijsvraag Fischbeker Reethen Hamburg

 

Reageer op dit artikel