nieuws

Introductielezing Anne Lacaton als gastprofessor TU Delft

Architectuur

Voor een overvolle zaal gaf Anne Lacaton gisteren haar eerste lezing als gastprofessor aan de TU Delft. Faculteit Bouwkunde nodigt elk jaar een gastprofessor uit om het onderwijs en onderzoek te vernieuwen. Dit studiejaar is de eer aan leerstoel Heritage & Architecture.

Introductielezing Anne Lacaton als gastprofessor TU Delft

Door Willem Wopereis

Reuse, Never Demolish!

Lacaton & Vassal verwierf bekendheid met transformatieprojecten van naoorlogse woningbouw. Met goed doordachte en gecalculeerde voorstellen bouwt het bureau voort op de bestaande stad. Door het toevoegen van zelfdragende wintertuinen aan bestaande flatgebouwen maakte het bureau van kleine donkere appartementen licht overgoten woningen die ruim aanvoelen.

 
Foto: Faculteit Bouwkunde, TU Delft

Uit de lezing komt een grote maatschappelijke betrokkenheid naar voren. De strategie was een reactie op grootschalige sloop-nieuwbouwplannen van naoorlogse wijken. Met het geld waarmee een woning kon worden gesloopt en opgebouwd kunnen twee tot drie bestaande woningen worden gerenoveerd en uitgebreid met een ruimte wintertuin. Vanwege de zelfdragende constructies kunnen bewoners bovendien in hun huis blijven wonen tijdens de kortdurende renovatie. Bestaande sociale structuren blijven daarmee behouden.

 
Bois le Prêtre 

Ruimte voor gebruik

Naast woningbouwprojecten realiseerde het bureau tevens verschillende publieke gebouwen. In projecten als cultuurcentrum Palais de Tokyo en FRAC museum voor hedendaagse kunst schuilt de kracht in de waardering van de bestaande kwaliteiten. In Palais de Tokyo is het aantal ingrepen tot een minimum beperkt en geen ‘architectuur toegevoegd’. Alle middelen zijn ingezet om elke bestaande vierkante meter bruikbaar en toegankelijk te maken. De grote bestaande hal waar volgens de uitvraag het FRAC museum in zou moeten komen, werd door Lacaton Vassal zo gewaardeerd dat ze een voorstel deden deze te laten staan en het museum hier als spiegelbeeld tegenaan te bouwen.


Palais de Tokyo

In nieuwbouwprojecten van het bureau draait het veelal om het toevoegen van extra ruimte naast het gevraagde programma. Door op elk element te besparen weet het bureau binnen hetzelfde budget extra ruimte toe te voegen. De bouwmethoden zijn uiterst pragmatisch, resulterend in gebouwen die soms niet meer dan een casco lijken. De grote waarde schuilt echter in de uitgebreide mogelijkheden voor gebruik dat deze ruimte mogelijk maakt.


Foto: Faculteit Bouwkunde, TU Delft

Gastprofessorschap

Komend studiejaar zal Anne Lacaton verschillende ontwerpstudio’s begeleiden. Onder andere staan de transformatie van faculteitsgebouw EWI en Nederlandse naoorlogse woningbouwsystemen op het programma. Met een aantal gezamenlijke workshops met andere leerstoelen wordt tevens gezocht naar raakvlakken binnen overkoepelende thema’s. Het gastprofessorschap zal worden bekroond met een congres in het tweede semester.

Reageer op dit artikel