nieuws

Architectenbureaus laten selecties vaker links liggen

Architectuur

BNA onderzoek wijst uit dat bureaus minder vaak deelnemen aan selecties. De eisen zijn te star en de deelnamekosten te hoog. Bovendien is de kans om te winnen gering. Fred Schoorl, BNA-directeur: ‘We zien dat steeds meer bureaus hun business case niet meer rondkrijgen en het bedrijfsrisico niet meer willen nemen. Bureaus worden kritischer en daardoor selectiever. De creatieve uitputting in de afgelopen tijd vertaalt zich nu hierin. Opdrachtgevers hebben minder te kiezen.’

Architectenbureaus laten selecties vaker links liggen

De voornaamste redenen om van deelname af te zien zijn een zeer geringe kans om te winnen (78%), te rigide geschiktheidseisen (76%) en buitensporige deelnamekosten (60%).

Van alle selectieprocedures zijn besloten selectieprocedures (op uitnodiging) verreweg het populairst. Het merendeel van de bureaus (68%) doet mee aan dit soort selecties. Bij de open selecties is het beeld anders. Slechts 35% van de bureaus doet mee aan (EU) aanbestedingen en prijsvragen. 

BNA_Bureaus laten selecties vaker links liggen 

Merendeel branche geïnteresseerd in traditionele architectuuropdrachten

De situatie is vergelijkbaar met betrekking tot contractvormen. Het leeuwendeel van de bureaus is geïnteresseerd in traditionele (volledige of beperkte) architectenopdrachten. Bij de geïntegreerde contracten is de markt een stuk krapper. Total engineering en Design Build zijn het domein van een beperkte groep grotere bureaus. Bij de grote DB(F)MO contracten is het spelersveld nog beperkter; slechts 16% van de bureaus is in de markt voor dit soort opdrachten.

 BNA_Bureaus laten selecties vaker links liggen

Reactie Fred Schoorl

Schoorl waarschuwt voor een verschraling van de markt en vreest dat er op termijn nog maar een beperkt aantal bureaus overblijft dat kan meedingen naar Europese aanbestedingen. “Iedereen roept maar dat er meer innovatie nodig is, maar dan is dit niet de manier. Integendeel. Jongere bureaus maken nu geen schijn van kans.”

 

De BNA-voorman weerspreekt dat opdrachtgevers alleen nog slechte architectenbureaus weten te verleiden. “Dat is zeker niet zo. Het zijn vooral diegenen die het nog vol weten te houden, maar waar je steeds je hart vasthoudt dat het goed blijft gaan.”

Schoorl voegt eraan toe dat zelfs het winnen van een opdracht architecten niet altijd verder helpt. “Ik ken bureaus die opdrachten binnensleepten, maar toch failliet zijn gegaan, omdat opdrachtgevers zelfs na de gunning nog voorwaarden ten nadele van de architect wijzigden. Namen kan ik niet noemen, maar neem van mij aan dat het zo is.”

Aanbestedingslobby

De BNA concentreert haar lobby voor verbetering van architectenselecties op vijf speerpunten. Bijna alle bureaus die te maken hebben met selecties onderschrijven deze focus. De bureaus kennen prioriteit toe aan de deelnamekosten (89%) en de rigide referentie-eisen (87%).

Reageer op dit artikel