nieuws

KCAP onder winnaars Zhangjiang Science en Technology City

Architectuur

De samenwerking tussen Von Gerkan, Marg en Partners, KCAP Architects & Planners en Ramboll Studio Dreiseitl resulteerde in een eerste prijs in de ontwerpwedstrijd voor het Zhangjiang Science en Technology City in Pudong, Shanghai.

KCAP onder winnaars Zhangjiang Science en Technology City

“Zhangjiang Science and Technology City” is gelegen in Pudong, het oostelijke stadsdeel van Shanghai. Het gebied ligt strategisch gunstig tussen het stadscentrum en het Shanghai Pudong International Airport. De uitbreiding en herontwikkeling van het gebied maken deel uit van een grotere nationale strategie ter versterking van Research & Development in plaats van monofunctionele industriële productie.

Masterplan Publiekscentrum Zhangjiang Science en Technology City 

In deze ambitie zal op een oppervlak van circa 84 km2 de grootste en belangrijkste wetenschapsstad in China ontstaan, opgezet als pilotproject met een nationale voorbeeldfunctie. De oppervlakte van het gebied is groter dan dat van Manhattan of Lingang New City, een stad ten zuidoosten van Shanghai die op dit moment in aanbouw is.

De mogelijkheden tot het creëren van clusters zoals in Silicon Valley, New York of elders, interdisciplinaire uitwisseling en lokale netwerken zijn de meest belangrijke locatiefactoren van groeiende high-tech steden. Het belang van fysieke nabijheid in stedelijke omgevingen waar directe ontmoetingen gestimuleerd worden, blijft ook in tijden van de wereldwijd verbonden economie groot.

Als stedenbouwkundige strategie werd daarom het concept ‘Living University’ ontwikkeld: een formatie van clusters rondom de bestaande en toekomstige high-tech instellingen (bedrijven, universiteiten en technologieclusters) in combinatie met aantrekkelijke woon-, cultuur-, sport- en onderwijsprogramma’s. Op stedelijk-ruimtelijk niveau wordt dit vertaald in duidelijk gedefinieerde stedelijke straten, wegen en groenruimtes. In een overkoepelend stedenbouwkundig raamwerk worden bestaande structuren, die al in verschillende mate ontwikkeld zijn in het gebied, geactiveerd. Het raamwerk integreert op verschillende niveaus de elementen water, groen en een dicht netwerk van openbare vervoer systemen. Daarmee ontstaan aantrekkelijke leefomgevingen in gedifferentieerde en functioneel gemengde stadstructuren die de voedingsbodem vormen voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Als netwerk van stedenbouwkundig verdichte clusters met attractieve uitstralingskracht vormt het concept een sterke stedenbouwkundige tegenhanger van de ‘urban sprawl’.

Framework Zhangjiang Science en Technology City 

Binnen het samenwerkingsverband is KCAP verantwoordelijk voor het strategisch stedenbouwkundig masterplan. Het masterplan is, gezien de grote schaal en het heterogene karakter van het project, een robuust raamwerk en vormt de basis voor een lange-termijn ontwikkeling en de realisatie van het dynamische programma van het gebied. Als onderdeel van deze strategie heeft gmp specifieke masterplannen voor drie belangrijke gebieden uitgewerkt, waaronder het ‘Public Center’, het centrum van de Science-City. Ramboll Studio Dreiseitl was de partner voor het integrale milieutechnologie- en landschapsontwerp.

Reageer op dit artikel