nieuws

Transformatie als oplossing

Architectuur

Nederland kampt met leegstand. Er is sprake van een enorme onderbenutting die de leefbaarheid in de omgeving onder druk zet. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar woonruimte en opvang. Transformatie wordt gezien als de oplossing, ook bij de BNA. Zij zijn van mening dat transformatie een belangrijke opgave zijn voor architecten. De praktijk blijft echter achter.

Transformatie als oplossing

Architecten hebben te maken met een grote regellast, vooral omdat transformatie veelal gepaard gaat met een functiewijziging die vaak niet verenigbaar is met het bestemmingsplan. Wel heeft de permanente Crisis- en Herstelwet en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht gezorgd voor een sterke verbetering. Dit werkt weer meerdere richtingen op waarmee kansen worden gecreëerd voor nieuwe ontwikkelingen in transformatie.

Zo wordt de creatieve industrie steeds vaker ingezet als motor voor transformatie en herbestemming. Eerst als placemaker, dan als tijdelijke werkplek en tenslotte als succesvolle eindgebruik van de herbestemde creatieve industrie. 

Ook heeft de problematiek rond de huisvesting van vluchtelingen gezorgd voor een versnelde manier van aanpak bij transformatie. De Open Oproep ‘A Home Away from Home’ van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Rijksbouwmeester zocht oplossing voor dit vraagstuk. Behalve transformatie leverde de oproep 366 innovatieve inzendingen op.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel