nieuws

Architectuur en de Circulaire Economie

Architectuur

Douwe Jan Joustra is als geen ander bekend met het begrip Circulaire Economie. In 2009 was hij een van de eerste professionals die dit principe in Nederland introduceerde. Tijdens ARC Lab op 19 november gaat hij in op de laatste trends in CE en welke kansen er liggen voor ontwerpers. Dat hij daar kansen ziet blijkt wel uit zijn jarenlange samenwerking met Thomas Rau, een van de grote architecten-innovators op dit gebied.

Architectuur en de Circulaire Economie

De trendanalyse die Douwe Jan Joustra op 19 november zal presenteren geeft aardig wat stof om over na te denken. In dit artikel lichten we alvast vier tipjes van de sluier:

#1: Klanttevredenheid

De ontwikkeling van eigendom naar gebruik heeft de laatste tijd een vlucht genomen. Hieraan gekoppeld neemt de noodzaak tot goed product-service design aan belang toe. Klanttevredenheid wordt het ultieme doel.

#2: Betrokkenheid van burgers

Er komen steeds meer ondernemingen die ontstaan door actieve betrokkenheid van burgers. Voor circulaire economie is dit van belang omdat deze ondernemingen koplopers kunnen worden in de overgang van eigendom naar gebruik, van product naar services en van centrale- naar decentrale organisaties.

#3: Ontwerpen met hergebruik in achterhoofd

Een sleutelfactor voor het gebruik en het hergebruik van producten en onderdelen hiervan is een zorgvuldig daarop afgestemd design. Bedrijven proberen steeds meer hun nieuwe producten te maken door middel van ‘refurbishment’ van onderdelen die in eerdere producten zijn gebruikt. Dat vraagt een zekere mate van standaardisatie voor die onderdelen waar innovatie geen grote rol speelt. Dit alles wordt samengevat in de acht R’s: Rethink, Reduce, Re-use, Repair, Refurbish/Remanufacturing, Recycling and Recover. Dit zijn designopgaven voor iedere producent en uiteraard voor iedere productdesigner.

#4: ‘Guilt-free consumption’

De trend van ‘guilt free consumption’ is al enige tijd bekend, maar krijgt nog weinig aandacht. De guilt free consument is inmiddels een groep van zo’n 70-80% van alle consumenten. Deze groep voelt zich niet direct in staat om duurzame keuzes te kunnen doen en verwacht dat de producent of leverancier daar een actieve rol in speelt. In plaats van een zoektocht naar de meest duurzame variant, wil deze consument de keuze tussen ‘goed en goed’ maken.

Discussieer mee tijdens ARC Lab

Tijdens ARC Lab zal Joustra nog meer eigenschappen van de Circulaire Economie bespreken die van belang zijn voor ontwerpers. Op die dag gaan vernieuwers in de bouw in op nieuwe verdienmodellen voor architecten en de bouw, en ontmoeten partijen elkaar rond vernieuwingsopgaves.

Wil je hier ook bij aanwezig zijn? Meld je aan via de ARC Lab website. Meer informatie over het inhoudelijke dagprogramma vind je hier. Als je wilt weten waarom je naar ARC Lab zou moeten komen, moet je dit artikel lezen. Je bent van harte uitgenodigd!

Reageer op dit artikel