nieuws

Gezocht: kleine projecten

Architectuur

De redactie van de Architect is op zoek naar voorbeelden van kleinschalige verbouwingen, uitbreidingen of inpassingen. We zijn benieuwd hoe deze aanpassingen tot stand komen en hoe daarbij wordt omgegaan met de bestaande situatie en context. Stuur jouw voorbeeld in voor publicatie.

Gezocht: kleine projecten

Kleine projecten voor particuliere opdrachtgevers zijn geen ondankbare bijzaken meer. Een groot deel van de werkzaamheden bevindt zich in, aan, op of naast bestaande gebouwen of structuren. Om uiteenlopende redenen kiezen eigenaren er vaker voor om te blijven en te verbouwen in plaats van te verhuizen naar nieuwbouw. En besteden hier meer aandacht aan, waarbij architecten en bouwers een fijngevoelige en bemiddelende rol spelen.

Complexiteit

Waar de nieuwbouwwijken door krachtige planningsallianties werden gebouwd, gebeurt het sleutelen in bestaande steden en dorpen binnen een complex samenspel van actoren en belangen. Daarbij trekt de overheid zich terug en staat de rol van de welstand onder druk.

Oproep Kleine Projecten_2 

Bestaande situatie en context

Het autoriteitsargument om te bepalen wat passend, kwaliteit of schoonheid is wordt niet meer geaccepteerd. Initiatiefnemers en hun architecten moeten zelf kunnen verantwoorden hoe zij zich verhouden tot de bestaande situatie en context, maar daarvoor ontbreekt vaak het vocabulaire.

Toegevoegde waarde

Tijd dus om het brede spectrum in kaart te brengen van oplossingen waartoe architecten in staat zijn. Daarbij leidt een erfgoedstatus niet altijd tot restauratie of reconstructie en leidt dertien-in-een-dozijn architectuur niet altijd tot een vrijmoedige, rigoureuze ingreep. De variaties en tussenvormen tonen de toegevoegde waarde van de professie en de potentie die ligt in deze kleine aanpassingen.

Website en print

Op de website willen we daarom aandacht besteden aan dit onderwerp op basis van recente kleine projecten van Nederlandse architecten. In het meinummer van de Architect zal tevens een beschouwing over kleine projecten door Pieter Graaff worden gepubliceerd.

Wat moet je doen?

Stuur jouw voorbeeld van een verbouwing, uitbreiding of inpassing voor 5 april 2016 naar de redactie via kleineprojecten@dearchitect.nl . Je inzending bestaat uit inzichtelijke beelden en tekeningen, aangevuld met een toelichting op opgave, aanpak en resultaat. Een selectie plaatsen we op de website en wordt besproken in het artikel van Pieter Graaff in de Architect van mei 2016.

Reageer op dit artikel