nieuws

Voorstel nieuwe voorzitter Commissie Welstand en Monumenten

Architectuur

Het college van B&W draagt Peter van Assche voor als nieuwe voorzitter van de Commissie Welstand en Monumenten. De zittingstermijn van de huidige voorzitter Tom Frantzen verstrijkt. De gemeenteraad besluit over deze aanstelling.

Voorstel nieuwe voorzitter Commissie Welstand en Monumenten

De Commissie Welstand en Monumenten adviseert het college over aanvragen omgevingsvergunning. Bij een aanvraag beoordeelt de commissie het uiterlijk en de zichtbare kwaliteit van het bouwwerk, inclusief de plaatsing in de omgeving. De commissie bestaat uit deskundige onafhankelijke leden en een burgerlid.

Peter van Assche is na een externe sollicitatieprocedure gekozen uit 29 kandidaten. Het college vindt hem een goede kandidaat vanwege zijn deskundigheid en veelzijdige ervaring. Assche is directeur/architect van bureau SLA in Amsterdam en heeft ervaring opgedaan in de Amsterdamse Welstands- en Monumentencommissie als lid en plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast geeft hij les aan verschillende Academies voor Bouwkunst, geeft hij lezingen en is actief als freelance auteur op het gebied van architectuur en stedenbouw.

De voorzitter en de leden van de Commissie Welstand en Monumenten worden benoemd voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming van nog eens drie jaar.

Planning is dat de nieuwe voorzitter per 1 juli 2016 met zijn nieuwe functie begint.

Reageer op dit artikel