nieuws

Bewoner vooraan in het bouwproces

Architectuur

Op het congres ‘Klantgericht bouwen, hoe dan?’ komen inspirerende bouwprofessionals aan het woord over hun ervaringen met bewoners in het bouwproces. Wat wil de mondige burger eigenlijk? Hoe ga je om met private kwaliteitsborging? Hoe kan je je organisatie aanpassen aan de uitdagingen van deze tijd? Waar begin je als bouwer, architect of ontwikkelaar? De dag wordt gevolgd door een speciale editie van het Cobouw Café.

Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Gemeente Almere. Een van de aanleidingen voor het congres is de nieuwe Wetgeving Kwaliteitsborging. Deze legt de kwaliteitsborging in de bouw expliciet neer bij marktpartijen en versterkt de positie van de klant. Daarnaast heeft de consument door de digitalisering tegenwoordig meer kennis van het bouwproces en verwachten ze meer inspraak. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat van bouwpartijen een nieuwe houding ten opzichte van de markt wordt verwacht.

Klaar voor verandering?

Is de sector klaar voor deze verandering? Is de bouw zich voldoende bewust van de impact die private kwaliteitsborging gaat hebben op het werkproces? En welke rol moet de bouwer, architect of installateur aannemen? Bouwen met de klant betekent meer dan inspraaksessies en keuzepakketten. Het is een andere manier van werken met een nieuw business model.

Onderscheiden door kwaliteit

Tijdens het congres Klantgericht bouwen gaan partijen uit de bouwketen en consumenten met elkaar in gesprek. Daarnaast krijgt men handvatten om de veranderingen in de eigen organisatie te implementeren. Hoe kan je vakmanschap en ambacht laten zien? Hoe onderscheid je je aantoonbaar op kwaliteit?

Voorlopers in de bouw aan het woord

Voorlopers in de markt laten aan de hand van hun praktijk zien hoe je de juiste stappen zet. Te gast zijn onder andere Ellen van Acht, directeur KUUB en Duurzame Bouwvrouw, en architect Reimar van Meding, directeur KAW en oprichter Reimarkt. Kunstenaar Michel Huisman komt vertellen hoe hij in een krimpregio het onmogelijke deed: in Heerlen wist hij een spraakmakende wijkontwikkeling te realiseren samen met toekomstige bewoners en gebruikers. Het Maankwartier geldt als succesverhaal in de Parkstadregio en geldt als voorbeeldcase voor bewonersbetrokkenheid.

Info en aanmelden

In sessies krijgen bezoekers van het congres de gelegenheid de diepte in te gaan met specialisten en experts. Het volledige programma is te vinden op kwaliteitsborgingvoorhetbouwen.nl. Het aansluitende Cobouw Café, waar onder andere Stef Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst, Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland te gast zijn, is kostenloos te bezoeken.

Congres ‘Klantgericht bouwen, hoe dan?’

Maandag 4 april
Schouwburg, Almere

Reageer op dit artikel