nieuws

Herstructurering van Zomerkwartier in Zeist voltooid

Architectuur

De herstructurering van de vooroorlogse wijk Zomerkwartier naar ontwerp van Braaksma & Roos Architectenbureau is voltooid. Een belangrijk uitgangspunt van de ontwerpers en bewoners was het behouden van het historische karakter en de waardevolle ruimtelijkheid van de jaren ’30 wijk. Tegelijkertijd vormde het Zomerkwartier een geschikte locatie verdichting.

Herstructurering van Zomerkwartier in Zeist voltooid

 

De Gemeente Zeist wenste het huurwoningtekort binnen de stad op te lossen en uitwijking naar haar groene omgeving te voorkomen. De brede opzet van het Zomerkwartier maakte de wijk tot een geschikte locatie voor verdichting. Honderd jaar na de bouw verkeerden de arbeiderswoningen in slechte staat en voldeden ze niet maar aan de moderne woonbehoeftes. De bewoners van het Zomerkwartier hechtten echter veel waarde aan de grote hoeveelheid buitenruimte en de uitstraling van de wijk. Daarom ontwierp Braaksma & Roos Architectenbureau in nauwe samenwerking met de bewoners en de drie betrokken woningcorporaties een plan dat is gebaseerd op ‘de tuinstadgedachte’. De aanleg van collectieve hoven en het behoud van het historische karakter vormen het uitgangspunt van het ontwerp.

 
De nieuwe gevels behouden hun karakteristieke uitstraling (Braaksma & Roos Architectenbureau)


Oude situatie (Braaksma Roos Architectenbureau)

Het plan omvat 141 nieuwbouwwoningen, 6 gerenoveerde woningen en een parkeergarage. De vormgeving en materialisatie van de gevels en daken zijn geïnspireerd op de woningen uit de jaren ’30 wijk. Ook de opvallende poortwoningen die in het oorspronkelijke ontwerp wel waren getekend, maar vanwege financiële redenen nooit zijn gerealiseerd zijn toegevoegd. Zo heeft het Zomerkwartier haar historische karakter behouden, maar is de wijk klaar voor de volgende eeuw.


Masterplan Zomerkwartier Zeist

Reageer op dit artikel